Základná definícia hovorí, že hroznové víno je alkoholický nápoj vyrobený čiastočnou alebo úplnou alkoholovou fermentáciou čerstvého hrozna (rozrušeného alebo celého) alebo hroznového muštu. Koncentrácia alkoholu v hroznovom víne musí byť vyššia ako 8,5 % obj., pričom pre niektoré vína je kvôli sťaženým pestovateľským podmienkam či tradícii povolená výnimka 7 % obj.

Ing. Katarína Furdíková, PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Tags: