Klimatické pomery 47. a 48. rovnobežky, dávajú našim vínam originalitu. Takéto vína majú šancu byť jedinečné, svieže, živé, expresívne. A popri týchto devízach prináša terroir Slovensko nemalé riziká, v podobe výkyvov medzi jednotlivými pestovateľskými ročníkmi. V roku 2016 dali enológom zabrať organické kyseliny, predovšetkým ich skladba. Silné jarné mrazy na konci apríla udreli na mnohých lokalitách vo fáze, keď mali mladé letorasty 2 – 5 listov.

Ing. Štefan Ailer, PhD., Doc. PeadDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD., Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre. 

Foto autor

Tags: