Prítomnosť kyslíka pri reduktívnej technológii výroby vína má veľmi nepriaznivý účinok na kvalitu najmä bielych vín. Oxidácii vína sa primárne zabraňuje sírením, či už muštu alebo aj hotového vína. Súčasný trend však smeruje k znižovaniu koncentrácie oxidu siričitého vo víne. Hľadajú sa preto aj iné metódy ako zabrániť rozpúšťaniu kyslíka vo víne, resp., ako znižovať jeho koncentráciu.

Vladimír Báleša, Pavel Timára, Katarína Furdíková, Miloš Ševčík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava, Vinárske závody Topoľčianky, spol. s r. o., Topoľčianky

Foto autor

Tags: