Aj keď trinástku mnohí považujú za nešťastné číslo, v spojení s výstavou slovenských vín AGROVÍNO, ktorá v tomto roku zaznamenala svoj trinásty ročník, to určite neplatí. Už aj preto, že vyše 260 súťažných vín zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska, zaradených do šiestich kategórií, boli kladnými reprezentantmi vyspelosti známych, ale aj menších vinárskych firiem. Najviac ich pochádzalo už tradične z posledného zberového ročníka, menšia skupina vín zastupovala ročník 2006 a 2007. Odbornú vyspelosť vinohradníkov a vinárov prezentovali takmer všetky u nás pestované odrody sformované predovšetkým do podoby vín s prívlastkom. Odborné komisie vedené predsedom Prof. Fedorom Malíkom určili nasledovné poradie víťazov:

Tags: