Bádensko je tretia najväčšia a najjužnejšia nemecká vinohradnícka oblasť patriaca do európskej zóny B. Z plochy približne 15 500 ha sa ročne vyprodukuje približne milión hektolitrov vina. Oblasť má deväť regiónov a ťahá sa od severného Taubenfranken až po juhovýchodne položené Bodensee, v dÄşžke okolo 400 km. Pôdne podložie je veľmi pestré a charakter viníc signifikantne rozdielny.

Tags: