Slovenské vína na tejto prestížnej medzinárodnej súťaži získali veľkú zlatú medailu desať zlatých a jednu striebornú medailu. Najväčší úspech so svojimi vínami zaznamenala
spoločnosť J &J Ostrožovič (pozri tabuľku).

Tags: