Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ponúka rôzne študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia, ako aj kurzy ďalšieho vzdelávania, vrátane modulov pre Univerzitu tretieho veku. Prvý – bakalársky stupeň trvá tri roky a má päť študijných programov zameraných na chémiu, medicínsku chémiu, chemické inžinierstvo, biotechnológiu a potravinárstvo. Tento stupeň štúdia končí bakalárskym projektom a štátnou záverečnou skúškou, pričom študent získa titul “bakalár”. Študenti so záujmom o bližšie štúdium enológie si volia ako študijný smer biotechnológiu, no v rámci záverečnej práce sa s vínom môžu stretnúť aj študenti iných študijných programov. V školskom roku 2017/2018 sa enologickou problematikou zaoberali nasledujúce bakalárske práce.

Katarína Furdíková, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava

Tags: