Štyri nové odrody viniča sú odteraz v Rakúsku povolené na výrobu akostného vína (Qualitätswein). Zmena bola navrhnutá prostredníctvom kolektívnej dohody doplnením rakúskeho vinárskeho zákona. Tri z týchto odrôd sú novošľachtence odolné voči hubovým ochoreniam, známe ako PIWI odrody (PIWI: Pi = Pilz = huba; wi = widerstandsfähig = odolný). Sú veľmi vhodné na využitie v ekologickom a trvalo udržateľnom vinohradníctve.

Spracovala K. Ďurčanská, foto P. Pavloušek

Tags: