Vinohradníctvo a vinárstvo je tradičnou a neodmysliteľnou súčasťou agropotravinárskeho sektora Slovenska. Jeho históriu možno vydokladovať takmer 3000 rokov do minulosti, pričom kultúra vína bola vždy neodmysliteľnou súčasťou spôsobu života našich predkov. V našom príspevku poukážeme na jednu bohatú epochu vinohradníctva v Nitre. Uvádzame výňatky z vinohradníckeho štatútu zo 17. a 18. storočia n. l. Poriadok a systém vo vtedajšom vinohradníctve dokazuje významnú historickú pozíciu vína na Slovensku. Mnoho článkov štatútu môže byť mnohostrannou inšpiráciou aj pre súčasnosť, tvorbu apelácií, ochranu vinohradov a budovanie imidžu vína. 

Foto Štefan Košovan a archív redakcie

 

Tags: