10. 05. 16

Udržiavacie vápnenie vinohradníckych pôd

Vápnenie vinohradníckych pôd je popri starostlivosti o zvýšenie pôdneho humusu jedným z najdôležitejších agrotechnických úkonov. Žiaľ, oba tieto dôležité úkony mnohí pestovatelia podceňujú – zanedbávajú.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

 

Tags:

30. 06. 14

Killery – vraždiace kvasinky

Podobne, ako niektoré druhy vláknitých húb či baktérií dokážu produkovať rôzne antibiotiká, tak aj niektoré druhy kvasiniek môžu vytvárať látky s mikrobicídnym účinkom – zymocíny. Tieto mimoriadne účinné glykoproteíny produkované smrtiacimi kmeňmi kvasiniek, dokážu v priebehu niekoľkých hodín usmrtiť populácie iných alebo príbuzných kvasinkových druhov a dokonale vyčistiť životný priestor pre vraždiaci kmeň. A tak zatiaľ čo citlivé kvasničné bunky odumierajú, smrtiace bunky rezistentné k vlastnému killer faktoru sa presadzujú o to intenzívnejšie a rýchlo ovládajú bojové pole. Fenomén vraždiacich kvasiniek prvý raz pozoroval a zaznamenal Louis Pasteur v roku 1877 a od tej doby sa mu v mikrobiologických kruhoch venuje veľká pozornosť. Štúdium killer faktorov (z angl. killer = zabijak) kvasiniek je pomerne rozsiahle a využitie nachádza v technologických odvetviach, ako aj v medicíne, pri liečbe niektorých hubových infekcií. 

Katarína Furdíková, Fedor Malík, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

 

Tags:

28. 06. 14

Vinárstvo Vinoma – na začiatku dobrého konca …alebo dá sa u nás uspieť s novým vinárstvom?

Vybudovať penzión, mať vlastné vinohrady, moderné technológie a dokonca aj slušné, dobre hodnotené víno, celkom nestačí. Čo treba, a by si vás na Slovensku všimli?

Miloš Mikuš

foto autor, www.vinoma.sk

Tags:

27. 06. 14

Jak těkavá je těkavost

Jeden z nejzávažnějších a nejfrekventovanějších defektů vína je vysoký obsah těkavých kyselin. Velice často se v poznámkách degustátorů objevují pojmy jako „těkavky, odlakovač, aceton, octovka“. Všechny tyto pojmy nesou část pravdy, avšak problematika těkavých kyselin, obecně těkavých látek, je, jak jinak, značně komplikovaná. V základě je třeba vysvětlit, co udávají ona záhadná čísla v meq/l (miliekvivalenty), popřípadě v g/l a jaké látky tyto hodnoty tvoří. Dále je nutné uvést na pravou míru disproporce mezi senzorickými vjemy a výsledky z analytických rozborů, ke kterým často dochází.

Ing. Mojmír Baroň, Ph.D. Ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita, Brno

Tags:

25. 06. 14

Festival Frankovky modrej aj v ružovej kráse

Medzinárodný festival Frankovky modrej a ružových vín, ktorého organizátor je Villa Vino Rača a.s., sa konal druhého apríla t.r. už po deviaty krát. Jeho cieľom je podpora Frankovky modrej, ktorá ma z hľadiska tradície a obľuby v stredoeurópskom regióne výnimočné postavenie a tiež propagácia ružových vín, tešiacich sa v ostatnom období čoraz väčšej priazni konzumentov.

-zš- Foto Jozef Múčka

Tags:

18. 06. 14

VI. ročník Vienále Topoľčianky O dôvere, ktorá nesklamala

Vienále Topoľčianky je súťažou vín, ktorá zaznamenala už svoj šiesty ročník, konaný pod záštitou vinárstva Château Topoľčianky. Charakterizuje ju nielen hodnotenie vín vyrobených z tradičných, najviac pestovaných odrôd v našich vinohradoch, ale predovšetkým dominantná dôvera. Dôvera vo vysokú profesionalitu dám, skúsených odborníčok, ktorým zverujú do rúk svoje vína slovenskí výrobcovia (a sú to prevažne muži), aby ich ohodnotili a určili víťaza. O dôvere svedčí aj každoročný nárast prihlásených vzoriek do súťaže.

-zš- foto autor

Tags:

16. 06. 14

AGROVÍNO 2014 pod krídlami Tálie

Súťaž i mesto, v ktorom sa AGROVÍNO 2014 konalo, má významného spoločného menovateľa. Nitra, nachádzajúca sa v malebnom údolí s pretekajúcou riekou rovnakého mena, je obývaná po stáročia a dejiny na nej zanechali viditeľný i neviditeľný podpis. Za obdiv stojí majestátny hrad, sakrálne pamiatky a mnohé historické budovy. Najstaršia písomná zmienka o meste zvanom Nitrava, rozpráva o mieste vysvätenia Pribinovho kostolíka z roku 828. Aj keď sa súťaž AGROVÍNO hrdí iba takmer dvomi desiatkami rokov, patrí k jednej z najstarších svojho druhu. Zaznamenáva svoj XVIII. ročník a pod svoje ochranné krídla ju tento rok prichýlila múza Tália, v umením dýchajúcom kultúrnom prostredí Divadla Andreja Bagara v starobylej  Nitre. 

-zš- Foto Igor Mancel

Tags:

13. 06. 14

Keď cuvée nie je východiskom z núdze, ale cieľom

Cuvée Ostrava 2014 

Už po dvanásty krát usporiadal Klub ostravských vínobuditeľov K.A.H.A.N. s podporou českého Vinárskeho fondu medzinárodnú súťaž kupáží, asambláží a značkových vín. Ak by ste čakali ostravských baníkov, čo najlepšie rozumejú kombinácii pivo-fernet, tak sa mýlite. „Neskromným cieľom organizátorov je renesancia dobrého mena kupáží v očiach verejnosti a návrat kvalitného cuvée na popredné miesta ponuky českých a moravských vinárov podobne, ako v iných vinársky vyspelých krajinách,“ uviedol hovorca Klubu amatérskych hodnotiteľov alkoholických nápojov (K.A.H.A.N.) a hlavný organizátor Martin Křístek. Iniciátorom a duchovným otcom tejto v našich krajinách jedinečnej súťažnej prehliadky vín bol vlani zosnulý prof. Vilém Kraus, ktorého slová „Není cuvée jako cuvée“ odzneli aj pri otvorení súťaže, ako spomienka na túto veľkú osobnosť českého a moravského vinárstva.

Miloš Mikuš, foto autor

Tags:

10. 06. 14

Žilavka stamodtiaľ a iné

Mladý štátny útvar Bosna a Hercegovina (hl. mesto Sarajevo, 51 209 km2, 4,6 mil. obyvateľov), existujúci vďaka Daytonským dohodám od roku 1995, je heterogénnou multinacionálnou krajinou. Väčšinoví bosniacki moslimovia a chorvátski katolíci žijú vo zväzku federácie a pravoslávni Srbi obývajú polosamostatnú Republiku srbskú (hl. mesto Banja Luka). Tá republika sa ťahá ako podkova od severozápadu k juhovýchodu v dĺžke niekoľko sto kilometrov. Lákala ma tam nielen zvedavosť, ale aj iluzórna povinnosť. Nemal som ten kraj zmapovaný, nikdy som tam totiž nebol. Čo-to som už počul aj o srbsko-hercegovinských viniciach. Bolo tam však treba ísť a presvedčiť sa na vlastné oči.

Sarajevo, Mostar, Trebinje, máj 2014 Fedor Malík, foto autor

Tags:

08. 06. 14

Inšpiratívne historické zápisnice o vinohradníckom práve v Nitre

Vinohradníctvo a vinárstvo je tradičnou a neodmysliteľnou súčasťou agropotravinárskeho sektora Slovenska. Jeho históriu možno vydokladovať takmer 3000 rokov do minulosti, pričom kultúra vína bola vždy neodmysliteľnou súčasťou spôsobu života našich predkov. V našom príspevku poukážeme na jednu bohatú epochu vinohradníctva v Nitre. Uvádzame výňatky z vinohradníckeho štatútu zo 17. a 18. storočia n. l. Poriadok a systém vo vtedajšom vinohradníctve dokazuje významnú historickú pozíciu vína na Slovensku. Mnoho článkov štatútu môže byť mnohostrannou inšpiráciou aj pre súčasnosť, tvorbu apelácií, ochranu vinohradov a budovanie imidžu vína. 

Foto Štefan Košovan a archív redakcie

 

Tags: