Motto: „Najlepšie víno je predané víno“

Slogan uvedený v motte mi napadol úplne spontánne, pri serióznejšom zamýšľaní nad štruktúrou tohto príspevku. Keď som ho počul po prvýkrát v kruhoch slovenských výrobcov vín, trochu ma prekvapil. Domnievam sa však, že som dosť dobre pochopil, čo chcel jeho autor povedať 1. Na druhej sa strane, z francúzskeho vinárskeho prostredia, ktoré som spoznal skôr ako slovenské a v ktorom som sa pohyboval niekoľko rokov, si nič podobné nepamätám. Môže to mať niekoľko príčin, napríklad to, že na Slovensku mal predaj lacných vín ešte v nedávnej minulosti rozhodujúci význam pre ekonomiku vinárskych podnikov, pričom vo Francúzsku to tak už nebolo (to by sme sa museli vrátiť aspoň

Tags: