Od prvého mája pribudli vinárom nové povinnosti, vyplývajúce zo zákona o obaloch a o odpadoch. Informovala nás o nich Jaroslava Pátkova-Kaň

Tags: