30. 11. 09

Hromadná degradácia a následné hynutie krov v mladých výsadbách

V ostatných približne 10—15 rokoch sa objavil nebezpečný fenomén — hromadná nezvratná degradácia a hynutie mladých výsadieb viniča. Stretávame sa s tým každý rok, pričom ide o veľké plochy, o zničenie obrovských investícií. Často sa vzniknutá situácia nezverejň

Tags:

28. 11. 09

Aká je aróma slovenských vín

Úvod
Aromatické látky vo vínach sú jedným zo základných potenciálov kvality arómy vína. Celkovo sa vo víne nachádza viac ako 800 aromatických látok, ktoré sa navzájom ovplyvň

Tags:

24. 11. 09

Cerason — nová PIWI odrůda pro ekologické vinohradnictví

Cerason je nová moštová odrůda révy vinné se zvýšenou odolností k houbovým chorobám. Byla vyšlechtěna za spolupráce šlechtitelů VVS Resistant, které tvořili F. Mádl, M. Michlovský, V. Kraus, V. Peřina a L. Glos. Vznikla jako kříženec odrůd Merlan x Fratava. Koncem roku 2008 byla v České republice zapsaná do Státní odrůdové knihy. Jedná se o perspektivní odrůdu pro výrobu červených vín určenou pro ekologické vinohradnictví a výrobu bio-vín.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství,
Zahradnická fakulta v Lednici na Moraě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.

Tags:

22. 11. 09

Manažment kyslíka počas výroby vína

Firma Nomacork v spolupráci s Vinagro a.s. usporiadali 18. novembra t.r. vo výrobnom podniku Víno Matyšák s.r.o. v Pezinku seminár, zameraný na tému „Riadenie prestupu kyslíka“. Jeho cieľom bolo priblížiť producentom vína najnovšie výsledky výskumu zameraného na vplyv kyslíka na víno v jednotlivých fázach procesu jeho výroby, distribúcie a skladovania a prezentovať neinvazívne a nedeštrukčné zariadenie na analýzu obsahu kyslíka tak v samotnom víne umiestnenom v rôznych typoch nádob, ako aj vo fľaši a v priestore medzi uzáverom a hladinou vína.

Zdenka Šuranská

Tags:

21. 11. 09

Dávno pestované odrody viniča — Malingre

Viacerým — nám starším vinohradníkom — nie je odroda Malingre alebo Malinger, ako sa u nás obecne nazýva, neznáma. Pamätáme si ešte jej výsadby najmä v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti (Modra), ako aj chutný burčiak z nej vyrobený. Pripomeň

Tags:

18. 11. 09

Marketing vína pod vplyvom novej legislatívy

Stalo sa už tradíciou, že Zväz vinohradníkov Slovenska každý rok koncom novembra poriada medzinárodnú konferenciu. Aj keď je toto podujatie považované za fórum prezentácie najaktuálnejších legislatívnych pravidiel, moderných vinohradníckych a vinárskych technológií, či oboznamovania sa s praktikami uplatň

Tags:

15. 11. 09

Súťažili someliéri — juniori

Dva dni — 21. a 22. októbra t.r., si v Modre v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej a novootvoreného vinárskeho komplexu IN VINO meralo sily dvadsať jedna študentov z jedenástich slovenských a dvoch českých stredných odborných škôl a hotelových akadémií, na 1. Česko-Slovenskej juniorskej somelierskej súťaži Grand Prix IN VINO 2009.

Tags:

14. 11. 09

WINEFUTURE RIOJA 2009

Logroño, hlavné mesto autonómnej oblasti La Rioja a centrum slávnej vinárskej oblasti DOCa Rioja (ň panielsko) sa na dva dni stalo hlavným mestom sveta vína. V dň

Tags:

14. 11. 09

Stopový analyzátor PreSens Fibox 3 LCD od spoločnosti Nomacorc

Umožň

Tags:

13. 11. 09

Červené emócie, konkurz merlotu a kabernetu

Piaty ročník medzinárodného konkurzu „Emozioni dal Mondo: Merlot e Cabernet Insieme“ sa na jeseň

Tags: