03. 09. 09

Oznam o redizajne stránok časopisu Vinič a víno

Redakcia časopisu Vinič a víno oznamuje svojim čitateľom, že sme prešli kompletným redizajnom našich stránok. Veríme, že sa vám bude páčiť a využijete priestor aj na svoje komentáre, ktoré sú už umožnené k jednotlivým článkom.

Na stránkach bude postupne uverejň

02. 09. 09

Globalizácia v sektoroch vinohradníctva vinárstva: perspektívy a alternatívy

„Globalizácia v sektoroch vinohradníctva a vinárstva: perspektívy a alternatívy“ bola ústrednou témou 32. svetového kongresu viniča a vína, ktorý sa 29. júna — 3. júla t.r. konal v chorvatskom Zágrebe. Počas slávnostného otvorenia kongresu vystúpil s prejavom minister poľnohospodárstva, rybného hospodárstva a rozvoja vidieka Chorvátskej republiky Božidar Pankretič (v súčasnosti už bývalý minister poľnohospodárstva, keďže 1. júla chorvátsky premiér Ivo Sanader podal neočakávane demisiu). Informácie o chorvátskom vinohradníckom a vinárskom sektore predstavil štátny tajomník ministerstva poľnohospodárstva Josip Kraljičkovič. Ako je už tradíciou, svetové vinárske a vinohradnícke štatistiky prezentoval generálny riaditeľ Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno Federico Castellucci a následne prítomných privítal prezident OIV Peter Hayes, ktorému skončilo funkčné obdobie.

Mgr. Kristína Gendová Ruzsíková
Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Tags:

28. 08. 09

Apelácia zdôrazní identitu, výnimočnosť a kvalitu

Slovenskí vinohradníci a vinári a ľudia pracujúci s vínom majú v súčasnosti povinnosť riadiť sa pravidlami novej legislatívy, ktorá platí pre všetky krajiny EÚ. Sú zakotvené v Nariadení Rady (ES) č. 479/2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorými sa menia a dopÄşň

Tags:

28. 08. 09

Predstavujeme dodávateľov vašich technológií MANDY spol. s r. o.

Firma Mandy spol. s r.o. nie je pre našich producentov vína neznáma. Viacerí menší, ale aj väčší výrobcovia využívajú vo svojej výrobnej praxi technologické zariadenia dodávané touto spoločnosťou. Jej aktivity vám sprostredkujeme v rozhovore s Evou a Miroslavom Hudecovými z Mandy s.r.o.

Tags:

26. 08. 09

AGROVÍNO 2009

Aj keď trinástku mnohí považujú za nešťastné číslo, v spojení s výstavou slovenských vín AGROVÍNO, ktorá v tomto roku zaznamenala svoj trinásty ročník, to určite neplatí. Už aj preto, že vyše 260 súťažných vín zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska, zaradených do šiestich kategórií, boli kladnými reprezentantmi vyspelosti známych, ale aj menších vinárskych firiem. Najviac ich pochádzalo už tradične z posledného zberového ročníka, menšia skupina vín zastupovala ročník 2006 a 2007. Odbornú vyspelosť vinohradníkov a vinárov prezentovali takmer všetky u nás pestované odrody sformované predovšetkým do podoby vín s prívlastkom. Odborné komisie vedené predsedom Prof. Fedorom Malíkom určili nasledovné poradie víťazov:

Tags:

13. 08. 09

MUVINA 2009 povýšila Prešov na mesto kultúry svetových vín

Pri písaní týchto riadkov mi v zmysloch doznievajú vône a chute približne 40 vín z celého sveta, ktoré získali zlaté a strieborné medaile na XIV. ročníku medzinárodnej súťaži vín MUVINA. Vychutnával som ich v spoločnosti podpredsedu súťaže Ing. S. Markoviča a ďalších milovníkov vína. Aj keď sú mestá Prešov a Košice od seba vzdialené 30 km, v tento deň

Tags:

09. 08. 09

Enologická tematika v diplomových prácach

Na oddelení Biochemickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončili inžinierske štúdium tri študentky, ktorých diplomové práce boli zamerané na enologickú tematiku.

Tags:

07. 08. 09

Sélections Mondiales des Vins Canada

V kanadském Québecu proběhla v červnu další ze soutěží sětového „grand slamu“ Vinofedu – Sélections Mondiales des Vins Canada, která je nejvýznamnější mezinárodní soutěží vín na severoamerickém kontinentu, konanou podle pravidel a pod patronací OIV Mezinárodní organizaci pro vinařství a vinohradnictví OIV tu zastupoval generální sekretář Yann Juban. V hotelu Royal Palace v Québec City hodnotilo 10 šestičlenných mezinárodních komisí po pět dnů celkem 1836 vzorků vín od více než 600 producentů ze 32 zemí — v tom třicítku vín z České republiky, zaslaných Národním vinařským centrem.

Dr. Luboš Bárta

Tags:

05. 08. 09

Slnko v pohári floridského ovocného vína

Každá moja cesta do zahraničia, nevynímajúc ani bežnú turistickú, je už tradične spojená s návštevou vinoték a vinárskych podnikov. Popri tom starostlivo „študujem“ vínne karty v každej reštaurácii v ktorej sa zbavujem pocitu hladu, hľadám nevšednosti, porovnávam často neporovnateľne, samozrejme aj ceny. Kritickým pohľadom sledujem somelierov, a neraz si neuvedomujem, že nesedím ako člen poroty v simulovanej reštaurácii na somelierskej súťaži. Táto moja profesionálna deformácia má nesporne veľa výhod. Umožň

Tags:

03. 08. 09

V prospech kvality vína

Firma VINAGRO, a. s. pripravila producentom vína pre tohtoročnú spracovateľskú sezónu niekoľko noviniek

Tags: