12. 12. 09

Svätomartinské vína očarili mladosťou

V znamení troch jedenástok sa niesla degustácia vín z tohtoročnej úrody hrozna vo vinohradov v Čechách a na Morave. Presne o 11 hodine 11.11. t.r. sa na Hlavnom námestí v Bratislave, pod záštitou primátora mesta Andreja Ďurkovského, slávnostne otvorili prvé fľaše Svätomartinského vína. Aj keď počasie nebolo v tento významný deň

Tags:

11. 12. 09

HORECA víno somelierov

Dvadsať krajín sveta — Argentína, Austrália, Cyprus, Česká republika, Čile, Francúzsko, Izrael, Južná Afrika, Libanon, Maďarsko, Nemecko, Nový Zéland, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Uruguaj, U.S.A. — sa prezentovalo na štvrtom ročníku medzinárodnej súťaži vín HORECA Víno Somelierov 2009. Už tradične ju zorganizovalo vydavateľstvo Sanoma Magazines Slovakia, konkrétne odborný časopis HORECA, v spolupráci so spoločnosťou EnoVia. Odborným garantom súťaže bola Asociácia somelierov Slovenskej republiky.

Tags:

10. 12. 09

Clube do vinho do porto de Bratislava

Tak znie po portugalský názov klubu, ktorý z iniciatívy Jeho Excelencie José Vieira Branco — veľvyslanca Portugalskej republiky na Slovensku — vznikol 14. októbra t.r. V sídle veľvyslanectva sa v tento deň

Tags:

07. 12. 09

Čajkovské vinobranie

Čajkovské vinobranie má v regióne Tekov mimoriadne dobré ohlasy a každoročne priláka do Čajkova stovky návštevníkov. Tohtoročné oslavy ozvláštnila návšteva členov Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu —EVIRS.

MUDr. J. Muráni
predseda Vinohradníckeho spolku V Čajkove

Tags:

06. 12. 09

Medzinárodné konkurzy vín v Bratislave v spomienkach riaditeľa

Trendy v spotrebe hroznového vína vo svete zaznamenávajú posun k výrobe vysokokvalitných vín a k ich spoločenskej a kultúrnej konzumácií. To si vyžaduje eliminovať nepriaznivé pestovateľské podmienky pre vinič hroznorodý i neodborné zásahy do výroby vína. Profesionálny degustátor vždy zistí príčiny zníženej kvality vína. Na to mu slúžia zmyslové orgány spôsobilé vnímať rozličné podnety, teda organolepticky zhodnotiť kvalitu aj z hľadiska spotrebiteľskej požiadavky. Vždy je to však subjektívne posúdenie vône, chuti, farby, čírosti, celkového dojmu z organoleptiky, s preferovaním ukazovateľa kvality podľa osobných alebo regionálnych zvyklostí. Na objektívne posúdenie kvality vína musí mať degustátor kompetný chemický rozbor z akreditovaného laboratória.

Prof. Ing. Alojz Vereš, DrSc.

Tags:

06. 12. 09

Choroby a chyby vína

II. časť

Ďalšie choroby vína nie sú technologicky veľmi významné, pretože sa vyskytujú skôr sporadicky. Spôsobujú ich najmä nežiadúce rody mliečnych baktérií, ktoré bývajú zložkou spontánnej mikroflóry muštu a vína.

Ing. Jozef Kováč, PhD., Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra

Tags:

05. 12. 09

Zvládajú vinári svoj úspech?

8. septembra 2009 sa v priestoroch Pezinského zámku otvoril štvrtý ročník Národného salónu vín Slovenskej republiky — zákazníci majú k dispozícii nových 100 najlepších slovenských vín.

Jaroslava Kaň

Tags:

05. 12. 09

Do ň tátnej odrodovej knihy sú pripravené nové odrody

Odroda je jedným z najvýznamnejších intenzifi kačných faktorov, ktorý výrazne ovplyvň

Tags:

04. 12. 09

Představení nové řady sklízečů hroznů Gregoire v Rakvicích

Během letošního vinobraní pracovalo na českých a slovenských vinicích už na 39 sklízečů hroznů Gregoire. Zcela nové řady samojízdných i tažených sklízečů hroznů bylo vidět 7. října t.r. ve vinici společnosti Vinselekt Michlovský v Rakvicích.

Ing. Milan Janošík, HM, s.r.o.

Tags:

01. 12. 09

Sledovanie zdravotného stavu výsadbového materiálu viniča

Aj v tomto roku pracovníci CVRV — Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho (ďalej ústav) monitorovali zdravotný stav viniča hroznorodého, zameraný na výskyt jarných vírusov viniča a hubových patogénov vo výsadbovom materiáli. Ide o pokračovanie monitorovania zdravotného stavu viniča, o ktorom sme informovali v čísle 2/2009 časopisu Vinič a víno.

Ing. E. Jankura, RNDr. V. Repka, CSc, V. Friedländerová, G. Szabová,
Ing. J. Kaň

Tags: