Načrieť do nedávnej minulosti, ale aj odhaliť svoje korene, je neuveriteľným inšpiračným a tvorivým zdrojom každého človeka. Pri ľuďoch oddaných vínu, možno použiť prirovnanie k hlboko siahajúcim koreňom viniča, posilňujúcim vitalitu kra a znásobujúcim hodnoty jeho úrody. Alojz Masaryk, úspešný vinohradník a vinár, siahol hlboko do svojej rodinnej histórie a pri príležitosti osláv 20. výročia existencie svojej rodinnej firmy, po poznaní rodopisu predkov rodiny Masarykovcov, predstavil oficiálne svojim hosťom rodový erb.

Zdenka Šuranská Foto Víno – Masaryk

Tags: