Flotácia je fyzikálny dej, pri ktorom sa častice suspendované alebo emulgované v kvapaline vynášajú na hladinu jemnými bublinkami plynu. Flotačné zariadenia sa využívajú v rôznych odvetviach priemyslu, najvýznamnejšiu funkciu však zastávajú v čističkách odpadových vôd, v rafinériách, petrochemickom, papierenskom a inom chemickom priemysle. V potravinárstve sa najčastejšie využívajú pri čírení hroznových muštov alebo ovocných štiav.

Katarína Furdíková, Ján Domin, Pavel Timár, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, 2 Víno Natural Domin & Kušický, s.r.o., Veľký Krtíš

foto autor

 

Tags: