Perfektne vyvážené víno môže v ústach vyvolať symfóniu. Dosiahnuť vznešenosť vo víne, tak ako aj v hudbe, vyžaduje fantáziu a zároveň kvalifikovanosť… Článok uznávaného austrálskeho vedca Isaka S. Pretoriusa z Australian Wine Research Institute, s názvom „Conducting Wine Symphonics with the Aid of Yeast Genomics“, skúma relevantné otázky v súvislosti s výrobou vína a úlohou kvasiniek a ich genomiky pri zlepšovaní kvality vína (pokračovanie z predchádzajúceho čísla).

Symfónia vína

V. časť

Tags: