Poviete si, v Chrudimi a vinobranie? Robíte si žarty? Nie, nerobíme. Oslavy vinobrania sa dnes konajú v Beneluxe,  Škandinávii,  Pobaltí. Tak prečo by slávnosti vína nemohli byť aj v stredných Čechách. Navyše, ak sú tu príklady a história. V tom prvom prípade mestá – Mělník, Litoměřice, Kutná Hora, Čáslav… A v tom druhom je to stredoveká história pestovania viniča v tomto, predsa len v chladnejšom kraji. V meste Chrudim tu bolo v neskoršom stredoveku päť desiatok vinohradníkov, ktorých vraj dirigovala Židovka Ester… Na víno sa potom zabudlo a jeho majestát prichádza až na prelome 20. – 21. storočia. Chrudim sa k vínu hlási pomerne neskoro. 

Fedor Malík, foto autor

Tags: