Na stránkach nášho časopisu sa stretávame takmer v každom čísle aj s témami súťažného hodnotenia vína. Súťaží vín je u nás skutočne veľa a neubúdajú preto, že sú populárne a ich verejná časť je vyhľadávaná širokou verejnosťou – spotrebiteľmi. Áno, súťaže vín nerobia „vinári sebe“, ale pre spotrebiteľov. O to precíznejšie a zodpovednejšie je potrebné vyhodnotiť súťažné vína a pripraviť pre návštevníkov dôstojnú vínnu slávnosť. 

Štefan Ailer, foto autor

Tags: