V prvom ročníku Vitis Galicja v Krynici súťažilo 136 vzoriek vín zo siedmich krajín. V tomto roku v kráľovskom meste Krakov, kde sa konal už siedmy ročník tejto súťaže, zápolilo o medaile až 464 vzoriek zo 14 krajín – Nemecka, Rakúska, Čiech, Poľska, Slovenska, Maďarska, Grécka, Gruzínska, Portugalska, Talianska, Dánska, Francúzska, Slovinska a Španielska. Naši vinári prihlásených do súťaže 112 vzoriek vín a 51 z nich získalozlatú medailu.

Michal Kozák , foto Peter Cpin

Tags: