05. 01. 10

Víno na sviatočný všedný deň

Navštíviť históriou opradenú, nevšednú tokajskú oblasť, zostúpiť do chladu a ticha trinásť metrov hlbokej, plesň

Tags:

05. 01. 10

Dávno pestované odrody viniča — Ezerjó

Na odrodu Ezerjó sa naši starší pestovatelia, najmä na južnom Slovensku, ešte pamätajú. Vo väčšom rozsahu sa tu pestovala až do polovice minulého storočia. Pripomeň

Tags: