29. 01. 10

INTERVITIS INTERFRUKTA — globálne fórum inovácie

Obidva medzinárodné smerodajné veľtrhy — ProWein v DĂĽsseldorfe a INTERVITIS INTERFRUCTA v Stuttgarte — rozvíjajú svoju marketingovú spoluprácu pod mottom „To najlepšie z obchodu a techniky“ a po prvý raz sa konajú v termínoch tesne za sebou.

Tags:

27. 01. 10

Záujem o SIMEI narastá

Opäť sa potvrdilo, že medzinárodná výstava SIMEI, konajúca v talianskom Miláne, je svetovým lídrom v expozícii strojov, technológií, zariadení a produktov pre vinárstvo a na plnenie a balenie nápojov. V minulom roku sa konal v znamení ústrednej myšlienky “ Udržateľný rozvoj produkcie, pozornosť životnému prostrediu, bezpečnosť pre
spotrebiteľa“, čo organizátori považujú za nové úlohy a faktory pre úspech v podnikaní.

Tags:

23. 01. 10

Karbonická macerácia

V článku uverejnenom v našom časopise pod titulkom „Svätomartinské vína očarili mladosťou“ (6/2009), sa o.i. uvádza, že pri výrobe Svätomartinských vín (mladých vín) sa môže uplatniť aj karbonická macerácia. V nasledujúcom príspevku reagujeme na listy našich čitateľov, ktorí nás požiadali o sprostredkovanie informácií o tejto metóde výroby vína.

Karbonická macerácia (mechanický preklad výrazu maceration carbonique), správnejšie macerácia v atmosfére (prostredí) oxidu uhličitého, je jedna z metód výroby červených vín. Spočíva vo fermentácii rmutu hrozna v anaeróbnych podmienkach.

(more…)

Tags:

21. 01. 10

Jubilejný Deň

V polovici septembra, dva mesiace pred sviatkom milovníkov vína, som sa na webovej stránke Malokarpatskej vínnej cesty dozvedel, že vstupenky na jubilejný X. ročník Dň

Tags:

20. 01. 10

Vrcholia prípravy na súťaž o zlaté nožnice

Celoslovenská súťaž v reze viniča hroznorodého o zlaté nožnice vstupuje do ďalšieho desaťročia. Vyprofilovaná, zafixovaná v povedomí vinohradníkov a možno povedať aj očakávaná. Boli sme svedkami ako si nejeden účastník tej vlaň

Tags:

19. 01. 10

Somelieri zaujali profesionalitou

Dvadsaťpäť profesionálov bojovalo o titul najlepšieho someliera Slovenska, Čiech a Moravy na 4. ročníku Corner Sommelier Competition — Down Under Trophy 2010. Stalo sa tak 21. januára t.r. na výstavisku Incheba v Bratislave, v rámci výstavy Danubius Gastro. Súťaž, ktorú organizuje spoločnosť CORNER SK, spol. s r.o. v spolupráci s Asociáciou somelierov Slovenskej republiky (ASSR), bola tento rok zameraná na oblasť Austrálie
a Nového Zélandu.

Zdenka Šuranská

Tags:

16. 01. 10

Víno, ženy, vône v Trenčíne

Sprievodným podujatím 5.ročníka medzinárodnej výstavy vína, vody a destilátov VINUM LAUGARÍCIO 2009 v Trenčíne sa po druhý raz stalo stretnutie „žien pri víne“. Časom overený scenár podujatí „Víno, ženy a vône“ sa z Malokarpatskej vinohradníckej oblasti preniesol do Trenčína — mesta módy a destilátov. Záujem o podujatie výrazne stúpol, čo potešilo nielen organizátorov z výstaviska, ale aj jeho garanta Hotel Tatra, v ktorom sa akcia uskutočnila.

G. Vojteková

Tags:

16. 01. 10

Z dejín tokajského vinohradníctva a vinárstva

Začiatky pestovania viniča hroznorodého na zemplínskych podhoriach a tokajských vrchov nevieme presne určiť. Podľa Antona Szirmaya de Szirmu (1747-1812) sa víno v dnešnej tokajskej oblasti vyrábalo už pred príchodom staromaďarského etnika na územie historického Zemplína. Stále aktuálnejší je predpoklad, že vinohradníctvo na východnom Slovensku existovalo už od dôb rímskeho panstva v Panónii, t.j. od 3.stor. nášho letopočtu. Časť historikov túto zásluhu pripisuje Keltom (4.-1. storočie pr.n.l), niektorí ešte starším etnikám.

PhDr. Juraj Ždanský, CSc.

Tags:

11. 01. 10

Novoročné úvahy

Opäť je tu nový rok, k tomu rok jubilejný. Desať rokov z 21. storočia nenávratne uplynulo, tak ako dvadsať rokov od „nežne riadenej“, rok od zavedenia eura, ale tiež od ohlásenia svetovej hospodárskej, a tým aj finančnej krízy. Každý z nás má dokonca svoje malé jubileum — všetci sme o rok starší …

Ján Domin

Tags:

08. 01. 10

Geneticky modifikované organizmy z pohľadu vinohradníctva a vinárstva

1. časť

V roku 2003 som ešte do časopis Vinohrad napísal článok1 venovaný téme geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Moje úvahy v tomto období vychádzali najmä zo všeobecného logického zhodnotenia problematiky, pričom som ale priznal, že moje poznatky týkajúce sa jej vedeckého, ekonomického, politického a administratívneho pozadia boli minimálne. Okrem toho sa mi nepodarilo získať žiadne informácie týkajúce sa eventuálnych experimentoch s genetickou manipuláciou viniča. Napriek tomu, som z dôvodu evidentných nezmyslov2 obsiahnutých v ofi ciálnej propagande, zaujal ku GMO opatrný až rezervovaný postoj: neodmietol som vedecký výskum v tejto oblasti, ale postavil som sa proti uvádzaniu na trh predmetných výrobkov, ktoré som považoval za predčasné, ako aj ich používaniu na výživu ľudí a zvierat. Zámerom príspevku bolo najmä otvorenie diskusie.

RNDr. Igor ň armír, PhD.

Tags: