01. 06. 10

GRINAVSKÍ HROZEN 2010 prezentoval prírodné vína

Pod týmto názvom Grinavský hrozen sa konal v poradí už štvrtý ročník miestnej degustácie vín. V sobotu 10. apríla t.r. v priestoroch jubilujúcej Zň  (50.výročie vzniku) sa stretli milovníci malokarpatských vín. Tak ako po minule roky aj tentoraz mali možnosť ochutnať vína dorobené len v chotári Grinavy, tejto starobylej vinárskej lokality.

Jozef Baďurík, Grinava – Bratislava

Tags:

01. 06. 10

Dávno pestované odrody viniča — Zierfandler

Záujem o túto, dávno pestovanú odrodu viniča, prejavil v ostatných rokoch spoluautor príspevku Lubo Malatschek — potomok starej vinohradníckej limbašskej rodiny. Dedičstvo svojich predkov, ktorých minulosť má zmapovanú do 17. storočia — do obdobia spred 350 rokov — cieľavedome zveľaďuje. Pred tromi rokmi upozornil na Zierfandler šľachtiteľov Výskumnej a šľachtiteľskej stanice vinohradníckej a vinárskej v Modre. Z jeho iniciatívy začali odrodu, ktorá sa v dávnejšej minulosti pestovala v západnej časti Malokarpatskej vinohradníckej oblasti, podrobnejšie študovať. Už v 60. rokoch m. s. ju šľachtitelia z Výskumného ústavu vinohradníckeho a vinárskeho opísali ako zbierkovú odrodu ústavnej kolekcie viniča (Pospíšilová, 1981).

Dorota Pospíšilová, Lubo Malatschek, Rastislav Šimora

Tags:

30. 05. 10

Etanoltolerancia a osmotolerancia autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae

Počas fermentácie muštu sa kvasinky druhu S. cerevisiae musia vysporiadať s rôznymi stresovými faktormi. Schopnosť odolávať vysokému osmotickému tlaku, zvýšenej koncentrácii kyselín, narastajúcej koncentrácii etanolu a toxickému účinku oxidu siričitého, sú najčastejšie opisované technologické vlastnosti vínnych kvasiniek. Tieto vlastnosti sú esenciálne na posúdenie vhodnosti kmeň

Tags:

26. 05. 10

Vienále Topoľčianky 2010

S degustáciami a rôznymi súťažnými prehliadkami vín sa vždy ja jar akoby roztrhne vrece. Informovať o každej z nich na stránkach nášho časopisu je prakticky nemožné, a preto vám sprostredkúvame len to najzaujímavejšie a najvýznamnejšie, čo sa poli degustačnom deje.

Tags:

24. 05. 10

Jubilejná VITIS AUREA

Výstava vín VITIS AUREA zaznamenala v marci t.r. svoj desiaty ročník. Pod záštitou prezidenta SR v Modre — hlavnom meste vína a keramiky — sa na nej v marci t.r. prezentovalo 517 vzoriek vín z 11 krajín sveta od 130 vystavovateľov. Už tradične, popri domácich, najviac zahraničných vín bolo z ČR, nasledovalo Rakúsko a Maďarsko. Členovia jedenástich odborných degustačných komisií — ich prácu usmerň

Tags:

20. 05. 10

Chloróza u révy vinné a podíl podnoží na jejím vzniku

Chlorózu se zařazuje mezi jednu ze základních fyziologických poruch, které se vyskytují u révy vinné. Chloróza u révy vinné není novým problémem, vyskytovala se při pěstování révy vinné prakticky vždy. Je možné ji definovat jako poruchu révy vinné, která souvisí s hospodařením s železem (GĂ„RTEL, 1965).

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., Ústav vinohradnictví a vinařství,
Zahradnická fakulta Mendelova univerzita, Lednice na Moraě

Tags:

18. 05. 10

Šesťstoročná vínna pivnica v štrasburgskej nemocnici

Pri ostatnej návšteve ň trasburgu sa mi naskytla neobvyklá príležitosť — navštíviť 616 ročnú vínnu pivnicu, ktorá je dodnes funkčná a v produkčnej prevádzke. Nachádza sa v centre ň trasburgu, v rozsiahlom areáli bývalého hospicu, v súčasnosti fungujúcom ako univerzitná nemocnica. V jej podzemí je vybudovaná hustá sieť chodieb a pivníc, ktoré tvorili súčasť obranného opevnenia mesta.

Vincent Blaško

Tags:

18. 05. 10

Výskyt múčnatky viniča na odrode MĂĽller-Thurgau v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti

Múčnatka viniča Unicula necator, patrí v súčasnosti k najnebezpečnejším chorobám viniča. Spôsobuje straty nielen na úrode hrozna ale aj na jeho kvalite. Optimálna teploty pre vývoj huby — infekcia, rast, sporulácia — je pri teplote 20—27 °C. Pri priaznivých podmienkach vytvára za šesť dní po infekcii nové konídie. Tie sa prisávajú na povrchové plochy a pri suchom počasí klíčia za päť hodín. Silné infekcie dosahuje múčnatka pri vyššej vzdušnej vlhkosti a optimálnych teplotách, čo sa vyskytuje pri vysokom tlaku vzduchu a bez zrážok. Zrážky totiž oslabujú mycelium a zničia značnú časť spór.

Ing. Peter Dráč

Tags:

15. 05. 10

Víno a móda po prvý krát spolu

Krásne ženy a rýchle autá vraj patria k sebe. My sme však 16. apríla t.r. autá radšej nechali doma a vymenili ich za lahodné vína. Agentúra BellDuett v spolupráci s mestom Lučenec organizovala prvý ročník akcie Fashion and Wine gallery — módnu prehliadku spojenú s degustáciou vín. Myšlienka bola prebudiť zmysly zo zimnej melanchólie. A tak sme v prvej časti, pri módnej prehliadke pôsobili na zrak a v druhej časti — pri degustácii vín a syrov, na chute našich hostí.

Tags:

12. 05. 10

Šetrná a úsporná filtrácia

Výber z ponúkaných technologických zariadení na výrobu dobrého vína ovplyvň

Tags: