10. 05. 10

V Čile súťažili najlepší somelieri sveta

Púšť Atacama, pohorie Andy, Tichý oceán a ľadovcové polia Patagónie určujú geografi ckú pestrosť prekrásnej krajiny, dlhého a úzkeho pásu zeme obmývanej búrlivými vlnami oceánu. Ovplyvň

Tags:

08. 05. 10

Význam a účinok aplikácie tekutého hnojiva na list

Tekuté hnojivo aplikované na list účinne dopÄşň

Tags:

04. 05. 10

Atribúty životaschopnosti slovenského vína

Situácia týkajúca sa prebytkov vína na otvorenom európskom trhu je profesnej obci dobre známa. Konkurovať cenou tlaku vína „bez zemepisného označenia“, pochádzajúceho z produkčných krajín južnej Európy, je veľmi náročné. A nie len preto, že nové prístupové krajiny EÚ museli akceptovať nerovné pravidlá čerpania podporných prostriedkov v rámci celého poľnohospodárstva. Už dve desaťročia nie sme vo výrobe vína sebestační. Našim poslaním preto nie je produkovať masy vína bez mena a takmer bez ceny. To sme už prenechali iným. Nemusíme sa boriť s prebytkami a umiestň

Tags: