20. 07. 10

Metódy analýzy vína

„Metódy analýzy vína“ bola ústredná téma seminára, ktorý začiatkom júna t.r. usporiadal v Piešťanoch Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV. Jeho garantom bola Ing. Jaroslava Kaň

Tags:

19. 07. 10

Rača, hlavné mesto frankovky

Vinohradnícka obec Rača leží na juhovýchodnom úpätí Malých Karpát vo výške 174 metrov nad morom. Je samostatnou mestskou časťou Bratislavy. Od centra hlavného mesta je vzdialená necelých osem kilometrov. Počet jej obyvateľov prevyšuje 22-tisíc. Slovenské hlavné mesto Frankovky modrej má skutočne bohatú vinohradnícku históriu. Ako jediná mestská časť odolala vo svojich vinohradoch urbanizačným tlakom veľkomesta, poctivo obhajuje vinársky fortieľ predkov a neúnavne rozvíja jedinečný charakter svojich vín.

Adriana Zalová, Vladimír Hronský

Tags:

13. 07. 10

Enologická tematika v diplomových prácach

Na oddelení Biochemickej technológie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave tento rok úspešne ukončili inžinierske štúdium traja študenti, ktorých diplomové práce súviseli s enologickou tematikou. Ing. Jozef ň evcech obhájil prácu s názvom „ň túdium vplyvu autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae na senzorický profi l vína“, Ing. Adam Kučera sa venoval podobnej téme s názvom „Charakterizácia autochtónnych kultúr Saccharomyces cerevisiae a ich aplikácia do vinárskej praxe“. Tretím diplomantom bol Ing. Tomáš Augustovič, ktorý svoje štúdium zakončil prácou s názvom „Biokonverzia kyseliny jablčnej na kyselinu mliečnu“. Na priblíženie uvedených tém uvádzame abstrakty jednotlivých diplomových prác.

Tags:

11. 07. 10

Výskyt huby Fusarium oxysporum vo vinohradoch

Pri diagnostike chorôb kmienkov viniča sa v ostatných rokoch v mnohých vzorkách vyskytovali okrem húb spôsobujúcich Petriho chorobu viniča aj huby rodu Fusarium sp. V tomto roku na jar sa po daždivom a chladnejšom počasí objavil na rezných plochách kmienkov viniča, na zdrevnatených častiach letorastov a v prasklinách letorastov oranžový exsudát s hojne sa vyskytujúcimi spórami tejto huby. Tento jav sa vyskytoval v rôznych vinohradníckych oblastiach.

Ing. Ľubomíra Kakalíková1, PhD, Ing. Ervín Jankura2
1Chateau Modra, a. s., Modra; 2CVRV — Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky, Bratislava

Tags:

09. 07. 10

Význam podnožové odrůdy pro příjem minerálních látek z půdy

Správný výběr podnože je základem úspěšného a dlouhodobého pěstování révy vinné. Podnože mají významný vliv také na intenzitu růstu keře, výnos, kvalitu hroznů a výživu révového keře.

Doc. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D., ústav vinohradnictví a vinařství, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně

Tags:

05. 07. 10

Odumieranie súkvetia — diagnóza príčin

Pri ochrane viniča proti chorobám je mimoriadne dôležité stanoviť presnú diagnózu. Zvolená ochrana môže byť skutočne účinná len pri správnom určení škodlivého činiteľa či príčin poruchy. Po mylnej diagnóze často nasledujú aj mylné rozhodnutia pri zásahoch na ochranu viniča. V článku sa zameriame na stanovenie príčin odumierania súkvetia, opadávanie kvietkov či tvorbu drobných, odumretých bobúľ.

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tags:

02. 07. 10

Dávno pestované odrody viniča — Medovec

Medovec patrí medzi staré biele muštové odrody. V minulosti sa pestoval aj u nás, a to ešte v polovici minulého storočia. Medzičasom ho zo stredoeurópskeho priestoru vytlačili iné, hodnotnejšie odrody.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhDr., Ing. Rastislav Šimora

Tags: