Ovocné vína sa vyrábajú kvasením muštov prakticky všetkých druhov ovocia, s výnimkou plodov viniča hroznorodého. Tak ako pri hroznovom víne, tak tak aj pri ovocných vínach je princípom výroby alkoholová fermentácia sacharidov prítomných v ovocí na etanol a oxid uhličitý. Oproti spracovaniu hrozna, ktoré má v technológii aj v legislatíve svoje nezameniteľné miesto, sú v spracované ovocia malé odlišnosti. Zásadný rozdiel medzi technológiou hroznového a ovocného vína je ten, že do ovocného vína možno zapracovať vodu.

Katarína Furdíková, Jan Pokorný

Tags: