Výskum spoločnosti AEB GROUP úspešne aplikovaný v praxi

Nadnárodná spoločnosť AEB Group je medzinárodným lídrom v oblasti enológie a biotechnológie. Za ostatné polstoročie jej skupiny intenzívne spolupracujú s výskumnými pracoviskami, laboratóriami a  univerzitami na celom svete, aby bola dodávateľmi inovatívnych riešení v celom zábere svojej činnosti. Oficiálnym distributérom širokého sortimentu výrobkov využívaných pri produkcii vína a zdokonaľovaní procesu jeho výroby a techniky ošetrenia fy AEB GROUP, sa od júna minulého roku stala spoločnosť PROFIVIN. Jej konateľ, ktorý ako uznávaný enológ už vyše dve desiatky rokov poskytuje enologický servis a poradenstvo pri výrobe vína, začiatkom júna t.r. pozval producentov vína na workshop. Pri veľkom záujme vinárov sa konal v priestoroch spoločnosti vinárstva ELESKO WINE PARK v Modre. Cieľom podujatia bolo oboznámiť s najnovšími produktami z portfólia spoločnosti, ktoré v prednáškach predstavili jej reprezentanti Boris Coglot a Ivan Rolleti. O svoje skúsenosti ich obohatil Ing. Róbert Müller, ktorý odborné texty prekladal.

-zš- Foto autor

Tags: