Spoločnosť O.K. Servis ProBio poskytuje kompletné riešenia v oblasti šetrného spracovania hrozna. Vo svojej ponuke má spoločnosť O.K. Servis BioPro zariadenia od filtrácie muštu a vína až po sterilné nafľašovanie, barikové sudy, kontajnery, ako aj prípravky potrebné  počas celého procesu výroby vína. Spoločnosť ponúka aj ucelený systém moderných vinárskych laboratórií. V spolupráci so spoločnosťou Vason Group prezentuje najprogresívnejšie riešenia na dosiahnutie mikrobiologickej stability pre plniace systémy v potravinárskom priemysle.

Tags: