V priestoroch spoločnosti ELESKO v Modre sa koncom augusta t.r. konalo enologické sympózium poriadané firmami Thonahuser a Lafforte, tematický zamerané na nové trendy vinárskych technológií z pohľadu ovplyvnenia štýlu vína. Slovenskí a českí producenti vína sa na ň

Tags: