Firma Unimpex Bratislava s.r.o. sa už takmer štvrťstoročie svojej existencie zafixovala v povedomí vinárov a ďalších producentov nápojov, ako poskytovateľ služieb na vysokej profesionálnej úrovni, dodávateľ moderných výrobných technológií a ekologických enologických prípravkov. Tie vzišli z dlhodobého výskumu prepojeného s praxou z dielne nemeckej spoločnosti ERBSLÖH Geisenheim, s ktorou fy Unimpex spolupracuje. Do spektra aktuálnych produktov, reprezentujúcich nemeckú precíznosť a umožňujúcich zachovávať odrodový charakter vín, každý rok pribúdajú nové prípravky, harmonizujúce s prírodou. Slovenským vinárom ich predstavili na seminári, ktorý sa konal 20. júna t.r. v priestoroch vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach. Firma Unimpex Bratislava ho usporiadala v spolupráci s nemeckým partnerom – spoločnosťou ERBSLÖH Geisenheim. Prednášky odborníkov Toma Woyteka a Rudolfa Dörnera prekladal do slovenčiny majiteľ spoločnosti Ing. Karol Kutlík

-zš- foto autor

Tags: