Ing. Jozef Kováč, PhD., Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra

V ostatných ročníkoch zberu hrozna sme si veľmi rýchlo a radi zvykli na nadpriemernú kvalitu hrozna, tak z hľadiska zdravotného stavu, ako aj jeho zrelosti. Podľa tvrdení meteorológov, prežívame v súčasnosti fázu zvýšenej slnečnej aktivity spojenú s neustálym zvyšovaním priemernej teploty, ale aj s extrémnymi výkyvmi počasia.   Vinohradníci a vinári ťažili v minulých rokoch z pozitívnych dopadov zmien klimatických podmienok na Slovensku — z vysokého počtu slnečných dní, dlhých teplých suchých jesení — kedy sa podmienky na pestovanie viniča začali približovať stredomorským krajinám. Nebolo ničím výnimočným získať hrozno s cukornatosťou 23 — 25 °NM, dokonca aj z modrých odrôd. Séria kvalitných ročníkov začala rokom 1997, ktorý mnohí odborníci nazvali ročníkom 20. storočia.

Mimoriadne kvalitné ročníky sa v novom storočí striedali takmer s pravidelnou periodicitou v 3-ročných cykloch. V roku 2000 nebola zvláštnosťou, že aj Veltlínske zelené dosiahlo cukornatosť 25 °NM (problémy však boli s nedostatkom kyselín v bielych vínach). Hitparáda ročníkov pokračovala rokom 2003, 2006 a 2009, i keď za kvalitný  sa považoval aj ročník 2007. V týchto rokoch, ale najmä v roku 2009, vinári riešili „príjemnú“ dilemu — či ponechať hrozno dlhšie vyzrievať a získať tak extrémne vysokú cukornatosť a potom si zvoliť možnosť ponechať vo víne vyšší prirodzený obsah zvyškového cukru, alebo obrať hrozno pri primeranej cukornatosti približne 23 °NM a získať tak kvalitné suché víno. Mnoho hobby-vinárov podľahlo pokušeniu prvej možnosti, avšak pri nedostatočnej skúsenosti s reguláciou kvasného procesu získali vína bez zvyškového cukru, ale až s nepríjemne vysokým obsahom alkoholu. Jeho obsah v mnohých prípadoch prekročil 14 obj. %, čo sa už v bielych vínach prejavuje nepríjemným pálením až horkastou príchuťou. Bežný konzument si síce želá víno s vyšším prívlastkom, ale  nie s až takým vysokým obsahom alkoholu. Tomu zodpovedajú vína na úrovni neskorého zberu, či výberu z hrozna. V prípade červených vín, v ktorých je vyšší obsah alkoholu žiadúci a jednoznačne zvyšuje jeho kvalitu a zrecí potenciál, sme sa však kvalitou výrazne priblížili južným európskym vinárskym veľmociam, či novému svetu. A tak ročník 2009 možno nazvať ročníkom červených vín. Dnes, s odstupom času, považujeme „problémy“ s vysokou cukornatosťou za príjemné, pretože je tu rok 2010.

Extrémna nepriazeň

Tags: