Vína spod kožky sú definované ako vína, ktorých vlastnosti sú odvodené od biologického zrenia v kontakte so vzduchom. Na povrchu týchto vín sa vytvára vrstva ušľachtilých kožkotvorných kvasiniek, ktorá zásadným spôsobom pretvára ich chemické zloženie a senzorické vlastností. K vínam spod kožky je dovolené pridávať alkohol v podobe vínneho destilátu, neutrálneho liehu poľnohospodárskeho pôvodu, alebo alkoholu odvodeného od hrozna (Resolution OIV ECO 2/2007). V prípade, že sa tieto vína alkoholizujú, koncentrácia skutočného alkoholu musí byť viac ako 15 % obj.

Ing. Katarína Furdíková, PhD., Ing. Tereza Drtilová, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava

Tags: