Ako je známe, zastúpenie kvasinkovej mikroflóry v procese produkcie vína má zásadný vplyv na kvalitu výsledného produktu, a to na chuť, arómu i vzhľad. Kvasinky zabezpečujú alkoholovú fermentáciu, ale premnoženie niektorých druhov môže spôsobiť pokazenie vína. Autolytické mechanizmy kvasiniek ovplyvňujú senzorické vlastnosti a vplývajú na rast baktérií spôsobujúcich nežiadúce účinky. Druh a množstvo jednotlivých kvasiniek sú síce pre alkoholovú fermentáciu podstatné, ale napríklad v posledných fázach vínnej produkcie môže mať neblahé dôsledky. Pribúdajúce poznatky o mikrobiologickej diverzite vo výrobe vína z rôznych odrôd a v rôznych klimatických podmienkach sú nápomocné z hľadiska sústavného skvalitňovania produktu, lepšieho uplatnenia sa na trhu, ale aj zachovania originality jeho pôvodu.

RNDr. Ľubica Piknová, PhD.,Ing. Ervín Jankura, Výskumný ústav potravinársky – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Bratislava

Tags: