Ing. Jana Lakatošová, Ing. Ivana Dokupilová,
Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky CVRV Bratislava
I. časť
Jedným z hlavných cieľov moderného vinárstva je poskytovať zákazníkom stabilné a vysoko kvalitné víno. Preto sa v ostatných rokoch okrem organoleptických vlastností dostávajú do pozornosti aj nutričné hodnoty a zdraviu prospešné látky vo víne. Mnohé výskumné tímy v zahraničí venujú veľkú pozornosť stanoveniu a identifikácií zdraviu prospešných látok v hrozne a vo víne. Výsledky výskumu prezentovali aj na XXXIII. Kongrese pre vinič a víno, ktorý sa konal 20. — 26. júna t.r. v gruzínskom Tbilisy.

Tags: