Národní vinařské centrum realizuje od roku 2006 spolu s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Jihomoravským krajem, Nadací Partnerství a s fi nanční podporou Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje „Projekt podpory a propagace vinařské turistiky“. Tento projekt navazuje a spolupracuje s projektem Moravských vinařských stezek, který nadace Partnerství úspěšně realizuje již osum let.

ing. Pavel Krška, ředitel
ing. Petr Gondáš, manažer projektu
Národní vinařské centrum, o.p.s., Valtice

Tags: