V ostatnom období sa často stretávame s rôznymi organizovanými „systémami“ vo vinohradníctve, ktoré majú rôzne zameranie, ciele a podmienky na realizáciu. Ich aktuálnosť podnecujú rôzne skutočnosti — od situácie na trhu s vínom, cez snahy starostlivosti o životné prostredie, až po hľadanie zdravých koreň