Úvaha

Súčasnosť diktuje zmenu — zmenu v myslení vinárov a vinárskych manažérov, ale aj hodnotiteľov vína. Na odborných podujatiach i v kuloároch sa často hovorí o tom, že by hrozno nemalo byť produktom masovo dopestovaným globalizačnou technológiou, ktorá navyše devastuje životné prostredie a aj víno z neho vyrobené. Ono síce hýri všemožnými arómami, ktoré sa poväčšine vyprodukujú v pivniciach metódami chemickobiologicko – fyzikálnych laboratórnych techník, dodávaním rôznych prírodných i priemyselných aditív. Do týchto technológií sa nezadržateľne vkrádajú aj GMO organizmy, či ich produkty (často skryte, nekontrolovateľne). Vína sú príjemné, obľúbené, zodpovedajú aj svetovým trendom, ale žiaľ, postrádajú často to najpodstatnejšie — charakter a osobitosť, ktorú ponúka v obdivuhodnej rozmanitosti naša planéta, jej geologické podložie, pôda, poloha, klíma, odroda a v neposlednom rade aj tradícia.

Gašpar Vanek

Tags: