Aj keď sa výstava vín, usporiadaná trochu v ústraní — kus od hlavnej cesty — javila skôr menšou, zúčastnilo sa na nej 109 vystavovateľov, ktorí pripravili bohatú ponuku 321 kvalitných vín. Ako jeden z prvých návštevníkov som stihol okoštovať to najlepšie.

Tags: