Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizoval Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 24. apríla t.r. v Agroinštitúte v Nitre odborný seminár, zameraný na tému „Podpora slovenského vinohradníctva a vinárstva“. Pestovatelia viniča a producenti vína prejavili o seminár mimoriadny záujem, veď ústredná téma – poskytovanie dotácií – sa týkala každého z nich.

-zš- Foto autor

Tags: