27. 06. 17

Definícia vína s chráneným označením pôvodu

Abstrakt
Definícia vína s chráneným označením pôvodu je kľúčová pri komunikácii na medzinárodnej úrovni. Kvalita našich akostných vín a vín s prívlastkom je totiž medzinárodne chránená. Podľa zoznamu v E-Bacchus a sú vína v Bruseli ako vína s chráneným označením pôvodu, spolu so špecifikáciou. Takisto ako vína s chráneným zemepisným označením.
Abstract
Definition of the protected desidnation of origin (PDO) is key in the communication with another states. The quality of our wines is protected on the international level in register E-Bachus in Brusel, where protected wines with specif cation are given. Also wines with protected geographical indication (PGI) are named there.

Tags:

25. 06. 17

Súťaže vín, medaily, šampióni – záplava ocenení doma i v zahranièí pomáha spotrebiteľovi zorientovať sa na trhu. Alebo…?

Paríž, Madrid, Štrasburg, Londýn, Finger Lakes, Québec, Ľubľana, Pezinok, Trnava, Horná Dolná… Skúsme sa bez predsudkov pozrieť na to, aký význam pre výrobcu, nákupcu a najmä pre spotrebiteľa má ocenenie, ktoré získa víno na prestížnej medzinárodnej súťaži s dlhoročnou históriou a porotou zloženou z tých najzvučnejších mien, alebo také, ktoré udelí porota na väčšej či celkom malej lokálnej súťaži.

Tags:

23. 06. 17

Víno – enologický klenot – potrebuje kvalitný uzáver

VINAGRO TRADE, s.r.o., predstavila svetové novinky

Vinagro Trade, s.r.o, pod mottom „Prinášame vám svetové novinky“ uskutočnila vo februári t. r. v hoteli Senec na Slnečných jazerách v Senci workshop pre vinárov. S jednou z  prezentovaných tém z  bohatého informačného programu sme vás oboznámili v  predchádzajúcom čísle nášho časopisu. Išlo o  produkciu vysokokvalitného viniča a jeho klonov v spoločnosti VCR – VIVAI COOPERATIVI RAUSCEDO v Taliansku. Početné auditórium zaujali aj prezentácie nových možností k vyššej kvalite zátok a inovatívne technológie ich značenia, ktoré priblížil Dr. Marco Vendrame zo spoločnosti COLOMBIN. Bola prezentovaná tiež nová línia zátok radu Green Line – venovala sa jej zástupkyňa fy NOMACORC Éva Borbás.

Tags:

21. 06. 17

Nové podmienky pri podpore slovenského vinohradníctva a vinárstva

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zorganizoval Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska 24. apríla t.r. v Agroinštitúte v Nitre odborný seminár, zameraný na tému „Podpora slovenského vinohradníctva a vinárstva“. Pestovatelia viniča a producenti vína prejavili o seminár mimoriadny záujem, veď ústredná téma – poskytovanie dotácií – sa týkala každého z nich.

Tags:

20. 06. 17

Odpovedáme na listy čitateľov

Otázka čitateľa: Na  súťažiach vín som sa stretol s vínami, ktoré mali zvláštnu, pridusenú aromatiku a dochuť po klíčiacom obilí, ich peristencia bola doslova negatívna. Komisia hodnotila tieto vína veľmi nehomogénne. O čo by mohlo v tomto prípade ísť?

Tags:

19. 06. 17

Vína „ožili“ v bratislavskej Starej tržnici

V bratislavskej Starej tržnici sa 13. mája konal festival „Živé vína“. Prehliadka vín, produkovaných alternatívnymi vinármi nielen zo Slovenska, ponúkla pod jednou strechou rôzne štýly vín – okrem konvenčných produktov, aj vína „živé“.

Tags:

17. 06. 17

Verní odkazu predkov

XII. Medzinárodný festival Frankovky modrej, ružových a šumivých vín

Frankovka modra a Rača patria odmysliteľne k sebe už vyše dve storočia. Dozaista aj oveľa dlhšie. Veď podľa historických prameňov sa tu vinič hroznorodý pestovala už za starých Rimanov. Rača sa ako Villa Racha spomína v roku 1237 a jej vinohradnícky chotár siahal v stredoveku od hradného kopca a Karlovej Vsi až po Raču. Už privilégium kráľa Ondreja III. z trinásteho storočia, ktoré oslobodilo bratislavských vinohradníkov od platenia dane, spomína trojaké vinice: staré, obnovené a tie, čo majú založiť. Vý- znamným medzníkom bol rok 1767, kedy Mária Terézia uznala dekrétom červené víno, ktoré je dnes známe ako Račianska frankovka, za vhodné ako privilégovaný nápoj na cisársky stôl. V tomto roku umlynulo 300. rokov od narodenia tejto osvieteneckej panovníčky. S úctou si toto jubileum pripomenuli aj organizátori XII. Medzinárodného festivalu Frankovky modrej, ružových a šumivých vín

 

Tags:

15. 06. 17

Keď vinohrad cíti, že je v dobrých rukách

Kto vysadí vinič a okopáva ho, ten ho prosí, aby rodil. Kto ho zalieva a prihnojuje, ten mu pomáha, aby rodil, a ten, kto ho správne reže a tvaruje, ten mu prikazuje, aby rodil.“ Aj takéto pravdivé slová, ktoré v I. storočí nášho letopočtu vo svojich knihách De Re Rustica napísal nadčasový odborník a publicista Riman Columella, zazneli pri otváraní jedného z ročníkov Celoslovenskej súťaže v reze viniča hroznorodého o zlaté nožnice. Podujatia, zameraného na podstatný agronomický fenomém pestovania viniča.

Tags:

13. 06. 17

Padesáté Valtické vinné trhy

Výstavní areál valtického zámku ožil ve dnech 12. a 13. května několika tisícovkami návštěvníků, kteří dorazili do Valtic ochutnat mnohá ze 748 vzorků vín. Ze 125 vinařství v ČR, ale také ze Slovenska a Rakouska, přivezli vinaři do víceúčelové haly Střední vinařské školy ve Valticích v polovině března celkem 8976 láhví, z nichž právě 748 bylo otevřeno a víno posouzeno degustátory v polovině dubna.

Tags:

10. 06. 17

Zlatý vínny kalich kráľa sv. Štefana

Koncom mája sa v podzoborskej obci Kolíňany konal 3. ročník výstavy vín Zlatý vínny kalich kráľa sv. Štefana. Odborný garant súťaže Prof.  Fedor Malík sa na  úvod vyjadril, že v Kolíňanoch „našiel priateľov, cíti sa tu dobre a  tento kraj poskytuje veľmi slušné vína“. Myšlienka festivalu je založená na  tom, že sa na  jednom mieste hodnotia všetky vína, ktoré získali na výstavách v jednotlivých obciach podzoborského regiónu zlaté medaily.

Tags: