30. 01. 16

Novembrový Deň otvorených pivníc 2015

Veľmi elegantné otvorenie tohtoročného novembrového Dňa otvorenych pivníc sa konalo v sídle spoločnosti ELESCO. Začať sviatok milovníkov vína spojením vína s umením,prakticky doplneným bohatou ponukou vín, bolo skutočne „trefou do čierneho”.

Andrzej Kalinowski
Foto MVC

Tags:

26. 01. 16

Výroba liehu od praveku do 15. storočia Spiritus vini – duch vína

Znalosť výroby nedestilovaných alkoholických nápojov je veľmi stará, siaha hlboko do  staroveku. Určite sa to začalo objavením euforizujúcich až opojných účinkov konzumácie neupravených skvasených ovocných štiav (v  našom ponímaní vín). Zmienky o tom pochádzajú z Mezopotámie, Egypta, Číny i Perzie. Už pred našim letopočtom aj starovekí Gréci poznali výrobu vína z hrozna. Už Hippokratés z Kósu (* 460 pred Kr. – † 380 pred Kr.) i Claudios Galénos známy ako Galén (*129 Pergamon – † 200 či 216 Rím) boli najznámejšími starovekými lekármi, ktorí opísali aj alkoholovú opojenosť. Gaius Plinius Secundus alebo Plínius Starší (*23 – † 24. 8. 79 Pompeje) bol rímsky spisovateľ,autor prírodopisnej encyklopédie nesúcej názov Naturalis Historiae.

Ing. Julius Forsthofer, PhD.

 

Tags:

21. 01. 16

Rothschildovci v Brne

Ak ste pred rokmi pozerali film „Nuda v Brne“, metropole Moravy ste sa istý čas vyhýbali. Neprávom. Brno je krásne a čisté mesto, srší nápadmi a žijú tam fajn ľudia. Práve kvôli nim a tým nápadom sa často v Brne ocitám. Tá (zatiaľ) posledná návšteva sa uskutočnila začiatkom decembra minulého roka. Stretol som sa tam s „Rothschildovcami“. Tie úvodzovky sú na mieste. Išlo totiž o skvapalnené produkty tej slávnej židovskej famílie…

Brno, december 2015
Fedor Malík, foto autor

Tags:

19. 01. 16

Model putovania za vínom v Tekovskom vinohradníckom rajóne

Vo väčšine krajín Európy zaznamenávame v treťom tisícročí významný pokles spotreby vína. Výnimkou a príkladom sú Česká republika, Rakúsko a Slovinsko. Objektívnym dôvodom obmedzovania konzumu vína je motorizácia, uponáhľaný životný štýl, či alternatívna ponuka. S poklesom spotreby však úmerne neklesajú plochy viníc. V Európe sa preto zavádzajú čoraz prísnejšie regulácie trhu, predovšetkým cez výsadbové práva. Je nevyhnutné nájsť nové cesty na zvýšenie atraktivity konzumu vína. Najperspektívnejšou cestou podpory spotreby vína je propagácia zdravotných aspektov jeho umiernenej konzumácie, zážitková enogastronómia a vínna turistika.

Ing. Štefan Ailer, PhD., Klaudia Britková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Tags:

17. 01. 16

Tradícia spojená s inováciou Spoločnosť Lipera predstavila korkové zátky FineCork

Kde sa príroda snúbi s tradíciou a technológiou“ – pod týmto mottom sa v polovici januára konal v priestoroch vinárstva Karpatská perla v Šenkviciach špeciálny seminár,na ktorom zástupcovia spoločnosti Lipera s.r.o., spolu s pestovateľmi korkového duba a výrobcami korkov, talianskou firmou PEPPINO MOLINAS & FIGLI, priblížili výrobu korkových zátok, venovali sa zásadným chybám pri fľašovaní vína a problematike zápachu korkov, predovšetkým však predstavili novinky z vlastnej dielne – korkové zátky vyrobené metódou Genesis, vylučujúcou obsah TCA v zátkach.

Zdenka Šuranská
Foto autor

Tags:

15. 01. 16

Diverzita mikroflóry typickej stredoeurópskej odrody viniča – Frankovky modrej

Abstrakt

Štúdium bakteriálnej diverzity v procese výroby vína je v tejto práci spracované po prvýkrát na odrode Frankovka modrá. Výskumný proces zahŕňa kultivačnú aj nekultivačnú analýzu. Použili sa kultivačné médiá s cieľom monitorovať štyri štádiá produkcie vína. Na nekultivačnú analýzu sa použil postup extrakcie bakteriálnej DNA. Reprezentatívne kmene sa identifkovali molekulárno-biologickými metódami a na presnú špecif káciu sa použili sekvenačné techniky. Výsledky poukazujú na prítomnosť typických baktérií mliečneho a octového kvasenia, ale aj iných kmeňov, ktoré sa vyskytujú v procese produkcie vína. Podarilo sa zachytiť aj kmene, ktoré predtým neboli v takomto prostredí pozorované. Kombinácia kultivačných a nekultivačných metód umožňuje získanie informácií o komplexnom zastúpení mikroorganizmov a ich diverzite v dynamickom procese vinárskej výroby.

Abstract

This study is the fi rst one focused on bacterial diversity of grape variety Blaufränkisch (Frankovka modrá). Culture-dependent, as well as culture-independent methods were used for the research. Specifi c cultivation media were utilized for monitoring the 4 stages of wine production. Bacterial DNA extraction was performed for culture-independent analyses. Molecular-biological methods and sequncing were applied to microbial representative strains identifi cation. Results demonstrate the presence of typical lactic acid bacteria and acetic acid bacteria simultaneously with other well-known bacteria strains ocuring in vinifi cation process. Moreover, novel genera never detected before were recognized. Simultaneous using of culture-dependent and culture-independent methods enables achievement of new information about complex microbial diversity in dynamics of wine production.

 

Tags:

12. 01. 16

Novelu zákona o hnojivách

Prezident Slovenskej republiky podpísal novelu zákona o hnojivách. Ide o Zákon z 12.novembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov. Novela zákona po jej zverejnení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Tags:

10. 01. 16

Návrat k prírode je nevyhnutný Biologická ochrana proti peronospóre viniča

Pestovatelia viniča často neodolajú výrazne propagovaným prípravkom na ochranu viniča, ktoré sa neraz kvôli rezistencii stávajú neúčinnými. Sú však aj takí pestovatelia,ktorí odmietajú používať prípravky o ktorých vedia, že majú negatívny dopad na prírodu i na zdravie človeka. Ich cieľom je prispieť k ochrane životného prostredia a dopestovať zdravé bio hrozno.

Chráňme si našu zem, nemáme z nej kam utiecť!

Ing. Zoltán Tamášek, foto autor

Tags:

08. 01. 16

Odrody a elity stolového hrozna z domáceho šľachtenia z krížení s Cardinalom

Domovom Cardinalu, tejto ušľachtilej stolovej odrody, je Kalifornia, kde podľa pôvodných zdrojov vznikla krížením odrôd Flame Tokay a Alphonse Lavallée v tridsiatych rokoch minulého storočia. Najnovšie genetické analýzy však ukazujú, že s veľkou pravdepodobnosťou pochádza z odrôd Alphonse Lavallée a Kráľovná vinohradov. Vo vinohradníckych štátoch sveta, ktoré sú zamerané aj na produkciu stolového hrozna (Kalifornia, Chile, Brazília, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko a pod.) aj dnes patrí medzi obľúbené odrody viniča– disponuje totiž výbornými chuťovými vlastnosťami a vysokou rodivosťou.

Tags:

06. 01. 16

Praktické zkušenosti s ozeleněním vinic

V minulém článku o asimilovatelném dusíku jsem se zmiňoval o významu bobovitých rostlin pro výživu révy vinné dusíkem. Trendem je proto využívání druhově bohatých směsí, které budou pozitivně působit na révu vinnou.Z pohledu praktického vinohradníka je však klíčové složení směsi, zajištění rovnoměrného vzcházení všech druhů a také vhodná technologie ošetřování ozelenění ve vinici.

Tags: