05. 07. 19

Stanovenie obsahu minerálnych prvkov v listoch viniča v slovenskej vinohradníckej lokalite

Na to aby mohli rastliny rásť a prosperovať, potrebujú výživu s dostatkom minerálnych látok. Makroelementy (uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra, vápnik, draslík, horčík a železo) využívajú rastliny vo väčšej miere a tvoria 10 až 0,01 % z ich hmotnosti. Mikroelementy (bór, mangán, meď, zinok, kobalt, molybdén a i.) tvoria v rastlinách len 0,01 až 0,00001 %. Analýza živín v určitej fenologickej fáze je významným nástrojom v smere ďalšieho ošetrovania poľnohospodársky významných rastlín (a teda aj viniča) hnojením, ktorým sa dodajú chýbajúce minerály v potrebnom množstve.

Tags:

03. 07. 19

Význam geomorfologie a půdních podmínek pro potenciál viniční tratě

Jedním ze zcela určujících faktorů terroir, je geomorfologie viničních tratí. Tato skutečnost vychází z geologických dějů, které po dlouhá tisíciletí probíhaly na zemi a vedly k současnému reliéfu krajiny. Z pohledu vinohradnického terroir má potom význam především reliéf vinice, sklon vinice a expozice ke světovým stranám. Tyto faktory jsou nejdůležitější, protože ovlivňují půdní podmínky, ale především zprostředkovávají vliv klimatických podmínek na révu vinnou.

Tags:

01. 07. 19

Cech vinohradníkov a vinárov Slovenska predstavuje svoje priority

Slovensko bez malebných scenérií tiahnucich sa vinohradov, slovenské víno ako exotický tovar. Takýto scenár nám hrozí o pár rokov, ak sa nič zásadne nezmení. Realita je v súčasnosti totiž taká, že slovenské rodiace vinohrady sa nám doslova strácajú pred očami. Poctiví slovenskí vinári sa kníšu nad priepasťou, zatiaľ čo niektorí obchodníci si mastia bruchá po tom, ako bohatnú na klamaní spotrebiteľov, keď zahraničné víno predávajú ako slovenské. Ak nezasiahne štát, vinohradnícke odvetvie, ktoré je stáročia súčasťou našej histórie, úplne padne na kolená. Na túto tému sme sa porozprávali s Miroslavom Fondrkom, predsedom Cechu vinohradníkov a vinárov Slovenska.

Tags: