Na to aby mohli rastliny rásť a prosperovať, potrebujú výživu s dostatkom minerálnych látok. Makroelementy (uhlík, vodík, kyslík, dusík, fosfor, síra, vápnik, draslík, horčík a železo) využívajú rastliny vo väčšej miere a tvoria 10 až 0,01 % z ich hmotnosti. Mikroelementy (bór, mangán, meď, zinok, kobalt, molybdén a i.) tvoria v rastlinách len 0,01 až 0,00001 %. Analýza živín v určitej fenologickej fáze je významným nástrojom v smere ďalšieho ošetrovania poľnohospodársky významných rastlín (a teda aj viniča) hnojením, ktorým sa dodajú chýbajúce minerály v potrebnom množstve.

RNDr. Ľubica Piknová, PhD., Ing. Ervín Jankura, Ing. Jana Štefániková, Výskumný ústav potravinársky, Bratislava – Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Tags: