11. 11. 16

Vinár Karvaj: Cross-flow filtrácia od Bílka? Za kvalitu sa platí

Iba z kvalitného hrozna sa dá vyrobiť kvalitné víno. Rodinné vinárstvo Chateau Marco zo Strekova, neďaleko Nových Zámkov, preto spracúva hrozno len z vlastných strekovských vinohradov a víno vyrába s využitím najmodernejších technológií.

-B.F.-

Tags:

09. 11. 16

OIV o stave vo svetovom vinohradníctve a vinárstve

Počas 39. ročníka svetového kongresu pre vinič a víno predstavil generálny riaditeľ OIV Jean-Marie Aurand aktuálny prehľad o situácii vo vinohradníctve. Spomenul tiež prvotné informácie venované stolovým odrodám a trhu so sušeným hroznom, pričom kompletná správa bude zverejnená na konci tohto roka.

Zdroj: tlačová správa OIV

Tags:

07. 11. 16

Je škorec obyčajný daňovým poplatníkom?

Každoročne, v čase dozrievania hrozna, sú vinice v Malokarpatskom regióne ohrozované migrujúcimi kŕdľami škorcov, konkrétne škorcom obyčajným (Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758)). Aj napriek početnej populácii, ktorá sa na Slovensku podľa ornitológov odhaduje na 400-800 tisíc hniezdiacich párov (zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Škorec_obyčajný), je tento druh chránený Vyhláškou MŽP SR č.24/2003 z 9.01.2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Slovenská legislatíva v tomto smere kopíruje legislatívu EU, konkrétne kodifi kovanú Smernicu 2009/147/EC z 30.11.2009, známu pod názvom EU Birds Directive, ktorá nahradila predchádzajúcu Smernicu 79/409/EEC z 2.04.1979. Je zarážajúce, že podľa údajov Medzinárodnej únie ochrany prírody (IUCN) je európska populácia škorca obyčajného odhadovaná na 200510 tisíc hniezdiacich párov (www.iucnredlist.org) (?).

Tags:

05. 11. 16

Nejzajímavější bílé moštové PIWI odrůdy

PIWI odrůdy révy vinné se postupně stávají nedílnou součástí moderního a ekologického vinohradnictví. Za „průkopníka“ bílých moštových PIWI odrůd je možné bezesporu označit Hibernal, který je nejpěstovanější PIWI odrůdou v České republice a objevuje se také na Slovensku. V sortimentu PIWI odrůd se však objevují další odrůdy, které poskytují široké spektrum vůni a chutí a mohou uspokojit i náročnějšího konzumenta.

Tags:

03. 11. 16

Dávno pestované odrody viniča – Cardinal

Táto odroda bola na  Slovensko doviezla v  roku 1964, pred viac ako 50. rokmi z  bývalej Juhoslávie. V tom období sme na Výskumnom ústave vinohradníckom a vinárskom (VÚVV) Bratislava budovali široký sortiment odrôd viniča, ktorý nám poslúžil pri tvorbe nových odrôd a do jeho zániku narástol na približne 1800 odrôd. Cardinal sme podrobne študovali v rokoch 1968-1970 a výsledky v tomto článku sa vzťahujú na bratislavské vinohrady Malokarpatskú vinohradnícku oblasť.

Tags:

01. 11. 16

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska ocenil najlepších

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska ocenil najlepších
 
K  životu vinárov a  vinohradníkov patria aj milé slávnosti, na  ktorých sa vzdáva hold výsledkom ich celoročného úsilia. Preto sa už tradične na  sklonku roka stretávajú na  podujatí Slovenské víno, organizovanom Zväzom vinohradníkov a  vinárov Slovenska. Jeho dejiskom sa v novembri t.r. opäť stalo Národné tenisové centrum v Bratislave. Tvorcov vína a prítomných početných hostí po úvodnom privítaní oboznámil prezident Zväzu Ing. Ľubomír Vitek, ktorá stovka najúspešnejších vín bude mať svoje miesto v Národnom salóne vín SR, kto si vyslúžil titul Vinárska osobnosť a kto splnil prísne kritéria súťaže a stal sa Vinárstvom roka 2016. 
 
-zš- Foto Kalo Zúrik
 

Tags: