07. 07. 16

Praxou osvedčený botryticíd

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 8. apríla 2015 hovorí o pravidlách poskytovania podpory, v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka. V § 23 sú presne opísané zásady používania chemických prípravkov, ktoré musia vinohradníci dodržať, aby dostali platby na integrovanú produkciu hrozna. Nad touto časťou zákona určite nemálo vinohradníkov krútilo hlavami, lebo počet povolených chemických zásahov na to, aby dopestovali kvalitné a zdravé hrozno vo väčšine ročníkov, nepostačuje. Ale keď je to už raz tak, tak sa skúsme podľa toho zákona riadiť.

Šimonka Štefan BASF Slovensko

Foto autor

Tags:

06. 07. 16

Glyfosát – kontroverzný herbicíd

Jedna z mála „profesií“, ak nie jediná, ktorá umožňuje človeku vyjadrovať sa zdanlivo odborne k úplne všetkým otázkam bytia či nebytia ľudskej spoločnosti, je profesia politik. V dnešnom modernom svete, s ohľadom na pracovné výkony domácich ale aj zahraničných politikov, však ide skôr o pracovné zaradenie než o profesiu. TASR 20. mája 2016 vydala krátku správu, v ktorej sa uvádza, že nemecká vláda na čele s kancelárkou Angelou Merkelovou podporuje novú licenciu pre glyfosát, kým jej koaličný partneri sú za zákaz herbicídu zo zdravotných dôvodov. Čo viedlo toto nemecké konzorcium super odborníkov k takým odlišným postojom? Výsledky vedeckých štúdií, fakty a argumenty sú v skutočnosti také protichodné, alebo ide opäť o politické stanovisko, kde logiku netreba hľadať, …ale skôr o INÉ záujmy?

RNDr. Bruno Gabel, CSc., Inštitút pre Kvalitu, Bratislava

(Pokračovanie v budúcom čísle)

Tags:

05. 07. 16

Ozelenění vinic nemusí být pouze trvalé

V současné době se stále skloňuje trvalé, dlouhodobé ozelenění vinic. V České republice je trvalé ozelenění do vinici stanovené vyhláškou a proto vede k mnoha diskusím. Zcela se však zapomnělo, že se nemusí ozeleňovat pouze podle „vyhlášky“. O půdu ve vinici je třeba pečovat během celého roku.

 

Tags:

03. 07. 16

Dávno pestované odrody viniča – Magdalénka skorá – Madeleine Angevine

V ďalšej sérii dávno pestovaných stolových odrôd sa chceme venovať skupine odrôd viniča, ktoré majú spoločný názov – Magdalenky – a takmer všetky sú francúzskeho pôvodu. Sú to prevažne skoré, poväčšine stolové odrody. Ich názov sa vzťahuje k 22. júlu, dňu sviatku Magdalény, kedy tieto odrody začínajú dozrievať.

Tags:

01. 07. 16

Spojiť umenie výroby dobrého vína s jeho úspešnou prezentáciou – znamená úspech

Pohľad Štefana Ailera nielen na vinárstvo a somelierstvo 

Knižné pulty sú v týchto dňoch bohatšie o ďalšiu knižnú publikáciu, ktorá dopĺňa mozaiku hodnotných informácii o vinárstve a víne, v nerozlučnej symbióze so somelierstvom. Kniha, ktorá nemá len konštatačnú hodnotu, ale je široko spektrálnym pohľadom erudovaného odborníka na danú problematiku, pochádza z pera Ing. Štefana Ailera, PhD. – enológa, pedagóga, publicistu, propagátora vína, degustátora, člena redakčnej rady časopisu Viniča víno. Pri príležitosti uvedenia diela do povedomia čitateľov, sme požiadali autora o rozhovor. Rozhodli sme sa ho orientovať nielen na tému týkajúcej sa obsahu a významu novej knižnej publikácie, ale pri zaradení rozhovoru do kategórie úvodníkov nášho časopisu, ho orientovať aj na aktuálny pohľad na súčasné dianie v odbore vinohradníctva a vinárstva.

Ďakujem za rozhovor Zdenka Šuranská

Tags: