24. 10. 19

V letošním roce uplyne pět let od úmrtí Ing. Antonína Mušky (1934-2014). Toto výročí je příležitostí seznámit se s historií a současností využití jeho metod prognózy a signalizace hospodářsky významného výskytu některých škodlivých činitelů polních plodin a trvalých kultur.

Tags:

20. 10. 19

Templářské sklepy Čejkovice – jediné vinařské družstvo v ČR – Časť 2.

Existence vinařských družstev na Moravě, byť i dobře prosperujících, koncem roku 1952 končila. Počátkem roku 1953 z nich vznikly „Slovácké vinařské závody se sídlem v Bzenci“, které se staly součástí Vinařského trastu v Praze. Celý trast řídilo přímo Ministerstvo zemědělství. Zestátnění Vinařského družstva v Čejkovicích těžce nesli čejkovičtí vinaři, mezi nimi i místní farář Václav Skalník, který stál u zrodu družstva v roce 1936.

Tags:

18. 10. 19

Víno SAV 2019

„Víno nie je iba produktom, výsledkom technologických a biochemických procesov, ale aj kultúrnym artefaktom, elementom sociálnej komunikácie a súčasne národnej histórie a identity“ – konštatovalo sa v preambule štatútu súťaže Víno SAV. V roku 2016 v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied (SAV) na zámku v Smoleniciach jej položili slovenskí vedci, organizátori súťaže „základný kameň“. Urobili tak v snahe oceniť vynikajúcu kvalitu a inovatívnosť tradičných slovenských výrobkov, medzi ktoré patrí aj víno, pri využití najnovších vedeckých metód.

Tags:

15. 10. 19

Festival kráľovských vín v Skalici

Skalica – mesto opradené históriou, s bohatstvom architektonických pamiatok, mesto obklopené vinicami, mesto fortieľnych vinohradníkov a vína. V Slobodnom kráľovskom meste vyvíja rozsiahle aktivity Vinohradnícky spolek Skalica, ktorý úspešne zhmotnil myšlienku, uskutočniť Festival kráľovských vín. V spolupráci s Občianskym združením Vínna cesta Záhorie a podporou mesta Skalica sa prvého septembra t.r. v priestoroch Vinotéky u františkánov vo Františkánskom kláštore v Skalici konal už jeho tretí ročník.

Tags:

09. 10. 19

Sto najlepších vín novej kolekcie v Národnom salóne vín SR

Aktuálna reprezentatívna stovka slovenských vín je od 1. októbra prístupná v Apponyiho paláci. Top 100 najlepších slovenských vín na jednom mieste je zároveň ukážkou kvality, rôznorodosti a tradície vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. V historických priestoroch Múzea vinohradníctva a vinárstva, priamo v centre hlavného mesta, môžu návštevníci ochutnať vína z celého Slovenska. Okrem rôznych degustačných programov, ponúka Národný salón vín SR (NSV SR) aj ďalšie služby – predaj vína, organizovanie riadených degustácií, workshopov a odborných prednášok.

Tags:

06. 10. 19

Rača hostila medzinárodnú súťaž VINOFORUM 2019

Koncom augusta t.r. sa v priestoroch hotela Barónka v Rači konal už 28. ročník medzinárodnej súťaže VINOFORUM. Garantom podujatia bol profesor Fedor Malík, záštitu nad súťažou prebrala spoločnosť Villa Víno Rača, vďaka „požehnaniu“ od riaditeľa spoločnosti Ing. Jána Krampla.

Tags:

03. 10. 19

Čírenie mladého vína

Po dokvasení a stočení mladého vína z kvasničných kalov nasleduje ďalší krok, ktorý by v procese výroby vína nemal chýbať. Týmto krokom je čírenie vína. V mladom víne sa nachádza veľké množstvo rozptýlených organických zlúčenín a pevných čiastočiek. Najviac sa vyskytujú bielkoviny, triesloviny, slizovité látky (pektíny), ióny železa a medi, farbivá či odumreté zvyšky mikroogranizmov.

Tags:

01. 10. 19

XV. Račiansky Festival Frankovky modrej

Rád chodievam do Rače. Frankovka je pekné, klasické lákadlo a ponuka račianskych vinárov stále priťahuje pozornosť. Teší ma račiansky mok a zaujímavé komentáre vinárov a návštevníkov. Moja tohtoročná blesková návšteva XV. Račianskeho festivalu Frankovky modrej ma síce nesklamala, ale trochu zaskočila. Aj keď ponuka račianskych vinárov bola zaujímavá, festival budil dojem malej koštovky s minimálnou návštevnosťou. Žeby pekné júnové počasie „naviedlo” milovníkov vína urobiť si radšej výlet do prírody? Ja sa však domnievam, že tu skôr vážne zlyhala propagácia podujatia.

Tags:

29. 09. 19

Publikácia ocenená Zlatým kosákom

Podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná udelila titul Zlatý kosák Katedre chémie Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre za knižnú publikáciu autorov Štefan Poláček, Ján Tomáš, Vladimír Vietoris a Mária Lumnitzerová „Vinárstvo, somelierstvo a enogastronómia“, v súťaži exponátov na Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2019 v Nitre.

Tags:

20. 09. 19

Senzorické vnímanie vína a jeho oceňovanie

Vizuálne charakteristiky vína závisia od ich schopnosti absorbancie a zvláštneho prirodzeného prenosu a odrazu viditeľného žiarenia. Spektrofotometer môže odmerať mieru absorpcie svetla s danou vlnovou dĺžkou, avšak relevantnosť týchto dát k humánnemu farebnému vnímaniu vzoriek je vzdialená. Podobne je to pri meraní aróm na prístrojoch (chromatografoch) a senzorickom vnímaní vôní. Článok poukazuje na zvláštnu ľudskú schopnosť vnímať všetky charakteristiky vína, ako sú farba, vôňa, chuť.

Tags: