31. 07. 09

VINOFORUM 2009

Myšlienka Prof. Fedora Malíka, ktorý v roku 1991 spolu s bývalým ministrom poľnohospodárstva Mgr. Jože Protnerom založil medzinárodnú prehliadku vín VINOFORUM, sa úspešne ďalej rozvíja. A tak už po 18. raz sa na prestížnej výstave stretli v júli t.r. vína z celého sveta, aby prezentovali svoju výnimočnosť, získali priazeň

Tags:

30. 07. 09

Ovocné vína

Ovocné vína sa vyrábajú kvasením muštov prakticky všetkých druhov ovocia, s výnimkou plodov viniča hroznorodého. Tak ako pri hroznovom víne, tak tak aj pri ovocných vínach je princípom výroby alkoholová fermentácia sacharidov prítomných v ovocí na etanol a oxid uhličitý. Oproti spracovaniu hrozna, ktoré má v technológii aj v legislatíve svoje nezameniteľné miesto, sú v spracované ovocia malé odlišnosti. Zásadný rozdiel medzi technológiou hroznového a ovocného vína je ten, že do ovocného vína možno zapracovať vodu.

Katarína Furdíková, Jan Pokorný

Tags:

27. 07. 09

Quo vadis hodnotenie vína

Patrím do seniorskej skupiny vinárov, a preto mi prepáčte, keď sa v nasledujúcich riadkoch, ktorými sa zapájam do diskusie na tému hodnotenie vína, vrátim o nejaké desaťročie späť. Nemienim spomínať na „staré dobré časy“, iba pripomenúť, že všetko má niekde svoj začiatok a aj súvisí s témou.

Milan Hanzuš

Tags:

25. 07. 09

Vinařská turistika a certifikace, zařízení vinařské turistiky

Národní vinařské centrum realizuje od roku 2006 spolu s Centrálou cestovního ruchu jižní Moravy, Jihomoravským krajem, Nadací Partnerství a s fi nanční podporou Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje „Projekt podpory a propagace vinařské turistiky“. Tento projekt navazuje a spolupracuje s projektem Moravských vinařských stezek, který nadace Partnerství úspěšně realizuje již osum let.

ing. Pavel Krška, ředitel
ing. Petr Gondáš, manažer projektu
Národní vinařské centrum, o.p.s., Valtice

Tags:

23. 07. 09

Nové registrované odrody viniča v Českej republike

V predchádzajúcich číslach časopisu sme vám predstavili odrody zaregistrované v Českej republike v roku 2001 a 2004. Dnes vám popíšeme odrody uznané v roku 2008.

Ing. Radek Sotolář, Ph.D. a Ing. Jerguš Hajdučík, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita,
Ústav vinohradnictví a vinařství Lednice na Moraě

Tags:

20. 07. 09

Rýchle stanovenie ťažkých kovov vo víne elektrochemickou metódou

Kadmium, olovo a meď sú dobre známe ťažké kovy, ktoré môžu byť pri vysokých dávkach toxické. Preto je veľmi dôležité sledovať ich obsah vo vinárskych produktoch. Obsah kovov v mušte je kópiou kovov nachádzajúcich sa v pôde, v ktorej sa hrozno dopestovalo. Bolo dokázané, že 21 — 50 % ťažkých kovov sa nachádza v stopke hrozna, 23 — 32 % v šupkách , 7 — 7,7 % v semenách a 18 — 38 % v dužine hrozna (1—2). Slovenské vína z pohľadu príslušnosti k vinohradníckemu regiónu (chránenému zemepisnému označeniu) a pôvodu hrozna (chránené označenie pôvodu) sú iné ako dovážané vína či už z EÚ alebo tretích krajín. Preto niektoré ťažké kovy (Cd, Cu, Cr, Sr, Ba, Ca, Mg, Rb and V) môžu byť tzv. markermi originality vína (3). Koncentrácia kadmia, olova a medi je často stanovovaná metódou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS), dobré výsledky však poskytuje aj elektrochemická metóda rozpúšťacej chronopotenciometrie (4). V tejto práci sme sa zamerali na stanovenie ťažkých kovov Cd, Pb a Cu metódou prietokovej coulometrie v mušte aj vo víne a výsledky sme porovnali.

J. Laštincová, 1 Ľ. Pospíšilová, 2 D. Kövérová1, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav
poľnohospodársky Bratislava1, Mendelova zemedelská univerzita, Agronomická fakulta Brno2

Tags:

17. 07. 09

Predstavujeme malé rodinné vinárstva – Kvalita je už tradíciou

Spoločnosť Primavin s.r.o. bola založená v roku 2001. Pri jej vzniku stáli štyria štvrtinoví vlastníci. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia došlo v roku 2003 k odkúpeniu obchodných podielov dvoch spoločníkov. Primavin s.r.o. má odvtedy dvoch majiteľov, ktorými sú manželia Ing. Zoltán Dömény, PhD. a Ing. Anita Kovács. Sídlo aj prevádzka vinárstva sa nachádzajú vo Veľkom Mederi. Vo vinárstve sú okrem oboch konateľov zamestnaní traja stáli zamestnanci. V rozhovore s Anitou Kovács a Zoltánom Döménym predstavíme čitateľom aktivity, fi lozofi u a najmä vína tohto malého rodinného vinárstva.

Zhováral sa V. Hronský

Tags:

13. 07. 09

Dávno pestované odrody viniča — Sylvánske červené

Rodina Sylvánskych bola v strednej Európe, najmä v prvej polovici 20. storočia, veľmi rozšírená. Známe sú variety: Sylvánske zelené, Sylvánske červené a Sylvánske modré. Sylvánske zelené je súčasťou našich registrovaných odrôd a Sylvánske červené bolo do 6O. rokov minulého storočia zapísané v Listine registrovaných odrôd. Sylvánske modré sa aj v starých výsadbách vyskytovalo zriedkavo. V príspevku sa budeme venovať Sylvánskemu červenému.

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora, Ing. Daniel Sekera, PhD.

Tags:

12. 07. 09

Národný salón vín Slovenskej republiky 2009

Stovka najlepších slovenských vín prišla 25. júna t.r. do cieľa. Začiatkom septembra vystrieda v esteticky upravených historických pivniciach Pezinského zámku úspešných reprezentantov zo všetkých vinohradníckych oblastí Slovenska, víťazov vlaň

Tags:

10. 07. 09

X. VINAGORA

S podtitulem „kompas vín střední Evropy“ (Közép-Europa Bor-iranytĂĽje) se v červnu v maďarské ň oproni konala další soutěž sětového „grand slamu“ Vinofedu a OIV, desátý ročník maďarské Vinagory. Pořadatelem byla jako v předcházejících 18 letech (až do loň

Tags: