29. 09. 10

Výstava vín z integrovanej produkcie

Občianske združenie IPROVIN Slovakia zorganizovalo v rámci projektu VINO ENVI, cezhraničnej spolupráce ČR a SR, už druhý ročník „Súťažnej prehliadky, výstavy a degustácie vín z integrovanej produkcie“. V krásnom historickom prostredí v Sokolovciach pri Piešťanoch, prezentovalo viac ako tridsať výrobcov 104 vzoriek vín pochádzajúcich z integrovanej produkcie (IP) z celého Slovenska. Vína hodnotili tri komisie, ktorým predsedal Ing. Ondrej Korpás, CSc. Odborným garantom bol Ing. Miroslav Petrech a súťaž   v oboch ročníkoch bezchybne organizačne zabezpečoval Ing. Jozef Toth.

Tags:

27. 09. 10

Dobré víno aj v extrémnom ročníku

Ing. Jozef Kováč, PhD., Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra

V ostatných ročníkoch zberu hrozna sme si veľmi rýchlo a radi zvykli na nadpriemernú kvalitu hrozna, tak z hľadiska zdravotného stavu, ako aj jeho zrelosti. Podľa tvrdení meteorológov, prežívame v súčasnosti fázu zvýšenej slnečnej aktivity spojenú s neustálym zvyšovaním priemernej teploty, ale aj s extrémnymi výkyvmi počasia.   Vinohradníci a vinári ťažili v minulých rokoch z pozitívnych dopadov zmien klimatických podmienok na Slovensku — z vysokého počtu slnečných dní, dlhých teplých suchých jesení — kedy sa podmienky na pestovanie viniča začali približovať stredomorským krajinám. Nebolo ničím výnimočným získať hrozno s cukornatosťou 23 — 25 °NM, dokonca aj z modrých odrôd. Séria kvalitných ročníkov začala rokom 1997, ktorý mnohí odborníci nazvali ročníkom 20. storočia.

(more…)

Tags:

24. 09. 10

Korokový dub = korková zátka

Hovorí vám niečo pomenovanie Quercus Suber L.? Tým viac sčítaným asi áno, tým, čo z nedostatku času menej čítajú, asi nie… Korkový dub, tak sa do našej reči tento názov preloží. Po portugalsky Sobreiro, Sovereiro či Sobro. Rastie v korkových hájoch prevažne v Portugalsku, ň panielsku, ale aj v Taliansku, Francúzsku či na severe Afriky.

Tags:

21. 09. 10

Saccharomyces cerevisiae vs. degradácia a produkcia organických kyselín

Katarína Furdíková, Jozef ň evcech, Katarína Ďurčanská, Fedor Malík, FCHPT STU Bratislava

Abstrakt
Kyselina jablčná a kyselina mliečna sú najdiskutovanejšími kyselinami v teórii enológii i v reálnej výrobe vína. Vďaka svojej zvieravo kyslej chuti a mikrobiálnej nestabilite je kyselina jablčná jednou z látok, ktorých by malo víno (najmä však červené) obsahovať čo najmenej. Opačným prípadom je kyselina mliečna, ktorej kyslosť je jemnejšia a vďaka svojim konzervačným účinkom pomáha víno prirodzene stabilizovať. Výsledná koncentrácia týchto dvoch kyselín vo víne je dôsledkom pôsobenia mliečnych baktérií, ale tiež rôznych druhov kvasiniek.

Abstract
Malic acid and lactic acid are mostly discussed acids in enological theory and also in real winemaking technology. Degradation of rough and microbiologically unstable malic acid and production of tender and protecting lactic acid are essential for production of wines with smooth acidity and high stability. Resulting concentration of these acids is a consequence of action of lactic acid bacteria but also of some yeast species. One species which is able to manage these acids is also Saccharomyces cerevisiae.

(more…)

Tags:

17. 09. 10

Ako ďalej vo vinohradníctve a vinárstve

Na túto tému zameralo letný seminár občianske združenie Integrovanej produkcie hrozna na Slovensku — IPROVIN. V rámci projektu VINO ENVI, cezhraničnej spolupráce Českej a Slovenskej republiky, sa konal začiatkom augusta t.r. v Dvoroch nad Žitavou. Niesol sa v duchu ústredného motta „…súčasný boom používania umelých aditív vo vinárskom odvetví , posúva víno od prírodného k priemyselnému produktu“. Bohatá účasť členov OZ IPROVIN — v súčasnosti je ich v združení 78 — o aktuálne témy, ktorým sa v prednáškach venovali erudovaní odborníci z oboch strán rieky Moravy, ale aj plodná diskusia rozvíjajúca sa v interiéri, ale aj medzi viničovými krami, potvrdila záujem o budúcnosť nášho vinohradníctva a vinárstva. Najmä o jeho rozvoj od konvenčného k integrovanej produkcii a k ekologickému vinohradníctvu.

Tags:

15. 09. 10

Prekonávanie následkov krupobitia vo vinohradoch

Vinič hroznorodý patrí ku kultúram, ktoré sú vystavené krupobitiu počas celého vegetačného obdobia — od pučania očiek až po zber úrody. Prekonávanie jeho následkov patrí k dôležitým súčastiam vinohradníckej výroby.

Tags:

13. 09. 10

Hniloby na hrozne

Ing. Gašpar Vanek, CSc.

Tohtoročné vegetačné obdobie bolo z hľadiska ochrany viniča veľmi náročné. Na celom území a vo všetkých našich vinohradníckych oblastiach sa vytvorili meteorologické podmienky vhodné na šírenie infekcie a ohrozenie vinohradov peronospórou (Plasmopara viticola). Program GALATI Vitis avizoval potrebu ošetrenia už v týždni od 17. mája. Následne takmer celé vegetačné obdobie prebiehalo v znamení silného ohrozenia touto chorobou.

Tags:

09. 09. 10

Dávno pestované odrody viniča — Kadarka modrá

Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Rastislav Šimora

Kadarka modrá patrí k odrodám, ktoré sa u nás pestovali do 50. rokov minulého storočia v južných regiónoch Slovenska. Postupne ju nahradili kvalitatívne lepšie odrody.

Tags:

06. 09. 10

Nové krížence stolového hrozna

Ing. Ondrej Korpás, CSc. , Ing. Ondrej Korpás ml.

V ostatnom období sa v odborných i laických kruhoch šíria názory, že šľachtenie viniča na Slovensku stagnuje, ba dokonca speje k absolútnemu zániku. V príspevku prezentujeme aktivity dokumentujúce, že sa v  Strekove kontinuálne, pri využívaní skúseností a fundovaných znalostí dvoch generácií odborníkov, šľachteniu permanentne venujeme, čo dokumentujú aj predstavované výsledky našej práce — nové krížence stolových odrôd hrozna.

(more…)

Tags:

02. 09. 10

Svet vína, svet ľudí

Svet vína, Mundus Vini. Zhodou okolností je to názov jednej z „veľkých medzinárodných vínnych cien“ (Der grosse internationale Weinpreis) a či jednej „veľkej medzinárodnej prehliadky vín“. Poriada sa pravidelne koncom augusta a začiatkom septembra vo falckom Neustadt an der Weinstrasse. V tomto roku to už bolo po desiaty raz. V dvoch víkendových turnusoch sa vystriedalo 360 znalcov vín s cieľom ohodnotiť kvalitu 5883 vín zo 42 krajín  sveta. Za tých desať rokov existencie Mundus Vini sa tu prezentovalo celkovo 36 331 vzoriek a približne 11 tisícom vín bola udelená veľká zlatá, zlatá a strieborná medaila. Na ostatnej súťaži sa vína hodnotili v 7 kategóriach, 12 skupinách a v 83 kódovaných triedach.

(more…)

Tags: