17. 03. 19

Veľkokrtíšske biovíno zanechalo na svetovom veľtrhu vo Francúzsku výraznú stopu

Pestovanie viniča v Modrokamenskom vinohradníckom rajóne má dávnu tradíciu. Podľa písomných zmienok sa tu vinohradníctvo traduje už od 13. storočia. Pamätníci uvádzajú, že na svahoch po oboch stranách Krtíšskeho potoka sa začiatkom 20. storočia pestoval vinič približne na 34 hektároch. Pestovali sa tu ušľachtilé odrody viniča, ako je Ezerjó, Leánka, Kadarka a mnohé iné, pričom išlo prevažne o biele odrody. Odborníci i znalci vín z tejto oblasti oceňujú predovšetkým ich korenistú chuť a vyšší obsah kyselín, ktoré udržiavajú vína dlhodobo svieže.

Tags:

15. 03. 19

Náročnosť konzumentov narastá

Odborní inšpektori oddelenia kontroly vína a vinárskych produktov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR (ŠVPS), vykonali v roku 2018, okrem bežnej kontrolnej činnosti v rámci úradnej kontroly, aj niekoľko cielených kontrol zameraných na kvalitu, zdravotnú neškodnosť a označovanie vín uvádzaných do obehu v slovenskej maloobchodnej sieti a u výrobcov.

Tags:

11. 03. 19

Množiteľský materiál, odrody a klony, pri sadeniciach viniča hroznorodého

Ako rozumieť pojmu odroda a klon pri množiteľskom materiáli viniča hroznorodého (ďalej len „vinič“), ktorý je uvádzaný na trh Európskej Únie, je zadefinované v smernici Rady 68/193/EHS o obchodovaní s materiálom na vegetatívne rozmnožovanie viniča, čo sa v Slovenskej republike prebralo do nariadenia vlády č. 49/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu viniča na trh. V tomto predpise sú zadefi nované aj podmienky, kedy je možné uvádzať na trh množiteľský materiál viniča určitej kategórie, ktoré vlastnosti musí spĺňať a ako sa má takýto materiál preverovať a označovať.

Tags:

10. 03. 19

Možnosti využívání metody Ing. A. Mušky k prognóze houbových chorob révy vinné

Prognóza houbových chorob révy vinné je nedílnou součástí moderní agrotechniky. S využití prognózy je možné směřovat k efektivní ochraně proti houbovým chorobám, cílenému využívání fungicidů a příležitosti pro využívání ekologických postupů. V různých metodách prognózy houbových chorob se objevovali určité algoritmy originální metody Ing. Antonína Mušky. Klíčem k úspěchu je však využívat tuto originální metodu jako celek, protože tehdy vede k efektivní ochraně proti houbovým chorobám.

Tags:

08. 03. 19

Rojení chroustů a škodlivost ponrav roku 2019

Chroust obecný [chrúst obyčajný] (Melolontha melolontha L.) je tradičním škůdcem révy vinné. Hospodářsky významné škody zdaleka nedosahují dřívější intenzity, ovšem od roku 2000 dochází k jeho postupnému návratu. V roce 1972 v období rojení chroustů došlo k silnému napadení révy vinné v Sobranciach a místy na lokalitě Černík (okres Nové Zámky).

Tags:

08. 03. 19

Vliv stresových faktorů na výběr podnože a hustoty výsadby

V posledním období se skloňuje ve všech pádech sucho a poškození různých kulturních rostlin suchem. Jedním z hlavních příznaků sucha je výrazné poškození výnosu, kdy výnos klesá o 30-50 %. V roce 2018 však v moravských vinicích k výraznému poklesu nedošlo. Výnos byl naopak nejvyšší za několik posledních let. Kvalitativní parametry hroznů však přesto byly ročníkem ovlivněné. Co bylo příčinou?

Tags:

03. 03. 19

Svetoví lídri v sektore vína spoločne zmierňujú klimatické zmeny

Konferencia Climate Change Leadership 2019 priniesla v dňoch 5. až 7. marca do Portugalska svetových výrobcov vína, klimatológov a výskumníkov, ktorých práca je priekopnícka v oblasti trvalo udržateľného hospodárstva. Na tomto podujatí sa pod záštitou OIV zúčastnilo viac vež 30 krajín, aby diskutovali a predstavili riešenia na zmiernenie klimatických zmien.

Tags:

01. 03. 19

Slovenské vína mimoriadne úspešné v Paríži a Madride

Začiatok marca priniesol veľkú medailovú žatvu pre slovenské vína na dvoch prestížnych medzinárodných súťažiach. Vinalies Internationales Paris a Bacchus Madrid znamenali jednoznačný úspech, keď naše vína v silnej konkurencii vín z celého sveta získali spolu dve veľké zlaté, 34 zlatých a 50 strieborných medailí.

Tags: