19. 09. 16

Bílek Filtry: Do automatizace a přívětivosti ovládání filtrů jsme investovali miliony korun

Požadavky ze strany vinařů na funkčnost filtrů se v posledních letech výrazně změnily. Kde dříve stačil dobrý výkon, spolehlivost a výborná sanitovatelnost, tam je dnes požadována vysoká míra automatizace, uživatelského pohodlí a ovládání filtru na dálku prakticky odkudkoli. Všechno kolem nás se digitalizuje, a i když filtrace stála dlouho stranou, i ona prošla a stále prochází svou digitální revolucí. 

 

Tags:

19. 08. 16

Flotácia – progresívny systém šírenia hroznového muštu

Flotácia je fyzikálny dej, pri ktorom sa častice suspendované alebo emulgované v kvapaline vynášajú na hladinu jemnými bublinkami plynu. Flotačné zariadenia sa využívajú v rôznych odvetviach priemyslu, najvýznamnejšiu funkciu však zastávajú v čističkách odpadových vôd, v rafinériách, petrochemickom, papierenskom a inom chemickom priemysle. V potravinárstve sa najčastejšie využívajú pri čírení hroznových muštov alebo ovocných štiav.

Katarína Furdíková, Ján Domin, Pavel Timár, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava, 2 Víno Natural Domin & Kušický, s.r.o., Veľký Krtíš

foto autor

 

Tags:

19. 07. 16

Tunelové rosiče LIPCO – úspora nejen v postřiku

Vážení čtenáři, v dnešním čísle časopisu bychom vám rádi přiblížili praktické zkušenosti s tunelovým rosičem do vinic německé značky LIPCO, jejíž výhradní zastoupení na Českém i Slovenském trhu má firma HM, s.r.o. Hodonín. Proto jsme připravili na toto téma rozhovor ve Vinařství Čech, které se nachází na úplném jihu Moravy v obci Tvrdonice. Vinařství vlastní 22 ha vinic, které obhospodařují v systému ekologického zemědělství, tedy Bio-produkce. V tomto systému ekologického zemědělství je velmi často kladen důraz na včasné a rychlé ošetření vinic, i proto se v letošním roce ve Vinařství Čech rozhodli zakoupit právě tunelový rosič LIPCO model GSG AN VM2 (foto 1).

Tomáš Hrubý, Martin Čapka HM Hodonín

Tags:

12. 07. 16

O.K. SERVIS BioPro predstavil progresívne novinky

Už názov spoločnosti O.K. SERVIS BioPro zdôrazňuje jej zameranie na biologické oblasti a cieľ – poskytovať profesionálne služby. Jej aktívny prístup k zákazníkom spočíva o.i. v pravidelnom organizovaní seminárov, na ktorých domáci i zahraniční odborníci informujú o  novinkách v  sortimente enologických prípravkov a  technologických zariadení uplatňovaných pri výrobe vína, ktoré súčasne rozvíjajú komunikáciu so zákazníkmi a budujú dlhodobé obchodné vzťahy. Tohtoročný odborný seminár sa konal začiatkom júna v príjemnom prostredí Pivnice Radošina, pri bohatej účasti slovenských producentov vína.

– zš-

Foto autor a archív O.K. SERVIS BioPro

Tags:

27. 04. 16

Stabilizácia vína prírodne

Spoločnosť Oenobrands v spolupráci s popredným výrobcom manoproteínov – spoločnosťou DSM Food Specialities – pokračuje v predstavovaní ďalších manoproteínových prípravkov. Patentovanou technológiou extrakcie z kvasiniek Saccharomyces cerevisaie a selekciou frakcií manoproteínov, sa využívajú ich špecifické vlastnosti pri výrobe vína. Produkty Claristar, Final Touch POP a Final Touch Tonic, patriace medzi najnovšie výrobky určené pre tiché alebo šumivá vína, nájdete v ponuke spoločnosti O.K.SERVIS BioPro.

Tags:

21. 04. 16

Rodinné vinárstvo Frtus Winery: Filtrácia zdvojnásobila rýchlosť výroby

Bratia Stanislav a Radoslav Frtusovci dokázali dávnu tradíciu malovýroby vína v obci Podlužany v Tekovsklom vinohradníckom rajóne pretaviť na prevádzku produkujúcu svieže moderné vína. Vďaka nadšeniu a investíciám do technológií sú jediným komerčným vinárstvom v obci

Text a foto Bílek Filtry

Tags:

23. 03. 16

Nové trendy v nabídce technologií v HM Hodonín

Firma HM, s.r.o. Hodonín se stala za poslední desetiletí v oblasti vinařských technologií významným partnerem vinohradníků i vinařů v Čechách i na Slovensku. Firma se orientovala a důraz vždy kladla na komplexní dodávky nejmodernějších vinařských zařízení, které jsou konstruovány na základě nejnovějších poznatků z praxe a výzkumu. Naší nabídkou dokážeme uspokojovat nejen požadavky malých i velkých vinařských firem, ale také vybavovat technologií i nově zřizovaná vinařství a investiční celky.

Ing. Michael Teplík HM Hodonín

Tags:

27. 05. 14

Kvalita vína je prvořadou prioritou

Jste vinařem, pro kterého je kvalita vína tou prvořadou prioritou? Jste otevřeni novým technologickým trendům, které napomáhají dovézt vaše vína k naprosté dokonalosti a jedinečnému prožitku z každého doušku? Chcete vaše vína postavit vedle vín nejlepších světových vinařství?

Možnost bezplatného předvedení čerpadla ve Vašem vinařství. Volejte: +421 948 108 128
AJé, foto Společnost Vinařský ráj

 

Tags:

17. 12. 13

Malolaktická fermentace

Ing. Mojmír Baroň

Tags:

14. 03. 13

Je nutn?, aby vo v?nach s n?zkou koncentr?ciou kysel?n musela prebehn?? jabl?no-mlie?na ferment?cia?

Katar?na Furd?kov?, Fakulta chemickej a potravin?rskej technol?gie, STU Bratislava

Mnoh? vin?ri st?le v?haj?, ?i m? v?no s n?zkou koncentr?ciou celkov?ch kysel?n podst?pi? jabl?no-mlie?nu ferment?ciu (JMF) alebo nie. Mu?ty s n?zkym obsahom titrovate?n?ch kysel?n (do 7 g/l) a vy???m pH (3,3 ? 3,5), s? z h?adiska dlhodobej stability v?dy ?rizikov?? a je ot?zne, ?i by JMF nasleduj?ca po alkoholovom kvasen? nesp?sobila kritick? zn??enie celkov?ch kysel?n vo v?ne a ?al?iu stratu jeho stability. Opak je v?ak pravdou… (more…)

Tags: